Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ansökningsomgången för EU:s innovationsfond för små projekt har öppnats

Arbets- och näringsministeriet
2.12.2020 14.57
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har öppnat ansökningsomgången för EU:s innovationsfond för projekt vars investeringskostnader (CAPEX) understiger 7,5 miljoner euro. Via ansökan finansieras med 100 miljoner euro innovativa projekt som främjar införandet av ren teknik.

Projekten ska gälla förnybar energi, energiintensiv industri, lagring av energi och avskiljning, användning och lagring av koldioxid. De projekt som stöds möjliggör uppnående av klimatmålen och en ekonomisk återhämtning i Europa.

Vid valet av projekt betonas genuint innovativa projekt där ren teknik tas i kommersiell användning på ett nytt sätt. Särskilt beaktas projekt som möjliggör ersättande av kolintensiva produkter eller möjliggör negativa utsläpp till exempel genom avskiljning av koldioxid från luften.

Ansökningarna ska lämnas in till Europeiska kommissionen senast 10.3.2021. Närmare anvisningar finns på kommissionens webbplats Funding & Tenders.

Finansieringsbesluten fattas före utgången av 2021.

17 ansökningar från Finland om finansiering för stora projekt inom innovationsfonden

Tidigare under hösten ordnade EU:s innovationsfond en ansökningsomgång för stora projekt vars investeringskostnader (CAPEX) överstiger 7,5 miljoner euro. Sammanlagt 311 projekt ansökte om stöd, varav 17 från Finland.

På grundval av detta kommer EU att bevilja finansiering fram till utgången av 2021 med sammanlagt en miljard euro till stora projekt för ren teknik så att dessa kan hantera riskerna i samband med kommersialisering och storskalig demonstration.

Åren 2020–2030 beviljas cirka 10 miljarder euro via innovationsfonden. Pengarna fås från auktioneringen av utsläppsrätter enligt EU:s utsläppshandelssystem och från de icke utdelade inkomsterna från innovationsfondens föregångare NER300-programmet.

Ytterligare upplysningar:
Juhani Tirkkonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2140
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7054
Timo Ritonummi, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4798

Tillbaka till toppen