Hyppää sisältöön

EU:n Innovaatiorahaston pienten hankkeiden haku avattu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2020 14.57
Tiedote

Euroopan komissio on avannut EU:n Innovaatiorahaston haun investointikustannuksiltaan (CAPEX) alle 7,5 miljoona euroa oleville hankkeille. Hausta rahoitetaan 100 miljoonalla eurolla innovatiivisia puhtaan teknologian käyttöönottoa edistäviä hankkeita.

Hankkeiden tulee liittyä uusiutuvaan energiaan, energiaintensiiviseen teollisuuteen, energianvarastointiin ja hiilidioksidin talteenottoon, käyttöön ja varastointiin. Tuettavat hankkeet mahdollistavat ilmastotavoitteiden saavuttamista ja Euroopan talouden elpymistä.

Hankkeiden valinnassa painotetaan aidosti innovatiivisia hankkeita, joissa otetaan kaupalliseen käyttöön puhtaan teknologian ratkaisu uudella tavalla. Erityisesti otetaan huomioon hankkeet jotka mahdollistavat hiili-intensiivisten tuotteiden korvaamista tai mahdollistavat hiilinegatiivisuuden esimerkiksi hiilidioksidin talteenotolla ilmasta.

Hakemukset tulee jättää Euroopan komissiolle 10.3.2021 mennessä. Yksityiskohtaiset ohjeet on saatavissa komission Funding & Tenders-sivustolta. : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/innovfund

Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Innovaatiorahaston suurten hankkeiden hakuun 17 hakemusta Suomesta

Aiemmin syksyllä EU:n Innovaatiorahasto järjesti haun suurille, investointikustannuksiltaan (CAPEX) yli 7,5 miljoona euroa oleville hankkeille. Tukea haki yhteensä 311 hanketta, joista 17 Suomesta.

Sen perusteella EU myöntää rahoitusta vuoden 2021 loppuun mennessä yhteensä miljardi euroa avustuksina suurille puhtaan teknologian hankkeille, jotta ne voivat selviytyä kaupallistamiseen ja laajamittaiseen demonstrointiin liittyvistä riskeistä.

Vuosina 2020–2030 innovaatiorahaston kautta myönnetään noin 10 miljardia euroa. Rahat saadaan EU:n päästökauppajärjestelmän mukaisesta päästöoikeuksien huutokaupasta ja innovaatiorahaston edeltäjän, NER300-ohjelman, jakamattomista tuloista.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, puh. 029 506 2140
johtava asiantuntija Juho Korteniemi, TEM, puh. 029 504 7054
teollisuusneuvos Timo Ritonummi, TEM, puh. 029 506 4798

 
Sivun alkuun