Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetet med att utveckla upphandlingslagen framskrider

Arbets- och näringsministeriet
3.6.2021 13.39 | Publicerad på svenska 7.6.2021 kl. 12.35
Nyhet

I upphandlingslagen införs ändringar som gäller bland annat annonsering om upphandlingar. Arbets- och näringsministeriet bedömer dessutom andra behov av att ändra lagen utifrån utredningsarbetena.

Riksdagen har godkänt de lagändringar i upphandlingslagen och försörjningslagen som bland annat syftar till att förbättra de upphandlande enheternas rätt att få information. Ändringarna är huvudsakligen tekniska korrigeringar och kompletteringar. Ändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2021.

Ändringarna i annonseringen om upphandlingar, såsom annonseringen i efterhand om nationella upphandlingar, förutsätter att den elektroniska annonseringskanalen för upphandlingar HILMA utvecklas. Det har bedömts att det är möjligt att annonsera i efterhand vid årsskiftet 2021–2022. Närmare information om tidtabellen och hur utvecklingsarbetet framskrider ges på HILMA:s webbplats under hösten.

De mål som skrivits in i regeringsprogrammet utreds

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering har det skrivits in mål som hänför sig till upphandlingslagen. Målet är bland annat att främja tvåspråkiga upphandlingar och öka ansvarstagandet vid upphandlingar. Syftet är att ändra upphandlingslagen så att klimat- och miljöavtrycket beaktas i upphandlingskriterierna vid upphandling som har betydande miljökonsekvenser.

Utifrån föresatserna i regeringsprogrammet har miljöministeriet och Kommunförbundets rådgivningsenhet för offentlig upphandling genomfört forskningsprojekt och utredningar. Utredningsarbetena har blivit klara våren 2021. Vid arbets- och näringsministeriet bedöms behoven att ändra upphandlingslagen. Dessa baserar sig på utredningarnas resultat och rekommendationer.

Bestämmelserna om de anknutna enheternas gränser för försäljning till utomstående håller för närvarande också på att granskas.

Konkurrens- och konsumentverket har inlett ett utredningsprojekt om förutsättningarna för och konsekvenserna av ändringen. Den första fasen av utredningsarbetet är klar, och avsikten är att den andra fasen av projektet ska bli klar under 2021. Arbets- och näringsministeriet bedömer därefter eventuella ändringsbehov.

Ytterligare information:
Riikka Hietanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 078

Tillbaka till toppen