Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Hankintalain kehittämistyö etenee

Työ- ja elinkeinoministeriö
3.6.2021 13.39
Uutinen

Hankintalakiin tulee muutoksia, jotka koskevat muun muassa hankintojen ilmoittamista. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö arvioi lain muita muutostarpeita selvitystöiden pohjalta.

Eduskunta on hyväksynyt hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin tehdyt lakimuutokset, joilla muun muassa parannetaan hankintayksiköiden tiedonsaantioikeutta. Muutokset ovat pääosin teknisiä korjauksia ja täydennyksiä. Niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021.

Hankintojen ilmoittamista koskevat muutokset, kuten kansallisia hankintoja koskeva jälki-ilmoittaminen, edellyttävät hankintojen sähköisen ilmoituskanavan HILMAn kehittämistä. Jälki-ilmoittamisen onkin arvioitu olevan mahdollista vuodenvaihteessa 2021–2022. Tarkemmasta aikataulusta ja kehitystyön etenemistä tiedotetaan HILMAn verkkosivuilla syksyn aikana.

Hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet selvityksessä

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteita, jotka liittyvät hankintalakiin. Tavoitteena on muun muassa edistää kaksikielisiä hankintoja ja lisätä hankintojen vastuullisuutta. Hankintalakia on tarkoitus muuttaa siten, että hiili- ja ympäristöjalanjälki sisällytetään hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa.

Hallitusohjelman kirjausten pohjalta on toteutettu ympäristöministeriön ja Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön toimesta tutkimushankkeita sekä selvityksiä. Selvitystyöt ovat valmistuneet kevään 2021 aikana. Työ- ja elinkeinoministeriössä arvioidaan hankintalain muutostarpeita, jotka pohjautuvat selvitysten tuloksiin ja suosituksiin.

Myös sidosyksikköjen ulosmyyntirajoihin liittyvä sääntely on parhaillaan tarkastelussa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on käynnistänyt selvityshankkeen muutoksen edellytyksistä ja vaikutuksista. Selvitystyön ensimmäinen vaihe on valmistunut, ja hankkeen toisen vaiheen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi tämän jälkeen mahdollisia muutostarpeita.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Riikka Hietanen, TEM, p. 0295 047 078

 
Sivun alkuun