Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsminister Jari Lindström reser till Moçambique och Zambia

Arbets- och näringsministeriet
1.9.2017 8.45 | Publicerad på svenska 1.9.2017 kl. 10.41
Pressmeddelande

Arbetsminister Jari Lindström gör ett Team Finland-besök i Moçambique och Zambia den 3 − 8 september 2017. Med på resan följer en företagsdelegation som Finpro samlat och som består bl.a. av företrädare för skogs- och gruvindustriföretag samt företag i cleantech-branschen. Syftet med besöket är att främja fin-ländska företags export till sådana marknader i Afrika som är under utveckling samt öppna dörrar för nya partnerskap.

Samarbetsmöjligheter för finländska företag finns inom naturresurs-, biogas- samt mineral och skogssektorerna i Moçambique. Zambia är en av världens största kopparproducenter och landet har betydande skogsresurser.  Marknadsmöjligheter för finländska företag erbjuds bl.a. inom gruvindustrin, utvecklingen av jord- och skogsbruket, hållbara energilösningar samt inom samhällsplaneringen och byggandet.

– Finland är känt som en tillförlitlig partner i både Moçambique och Zambia tack vare det långvariga utvecklingssamarbetet. Den privata sektorn i Moçambique och Zambia, som är under utveckling, möjliggör ett ökat samarbete inom handel och ekonomi mellan de båda länderna och Finland. Jag hjälper gärna företagen, säger arbetsminister Jari Lindström.

Under sitt besök träffar minister Lindström arbetsministrarna och andra ministrar i Moçambiques och Zambias regeringar. Ministern träffar dessutom, tillsammans med företagen, företrädare för bl.a. Världsbanken och olika organisationer. I Zambia öppnar minister Lindström evenemanget Private Sector Inclusive Green Growth and Job Creation. Evenemanget utgör avslutningen på programmet Zambia Green Jobs, som Finland gett viktigt stöd för. Evenemangets syfte är att berätta om programmets resultat och programkonceptet samt erbjuda möjligheter till nätverkande för aktörerna inom den privata sektorn, den offentliga sektorn och det civila samhället. Programmet har bidragit till att främja mikroföretagens och de små och medelstora företagens konkurrenskraft och hållbara affärsverksamhet inom husbyggnadssektorn, och det har skapats 3 300 jobb. I Zambia undertecknas dessutom ett samarbetsavtal om ett partnerskapsprogram mellan Institutet för hälsa och välfärd och Zambias pensions- och socialmyndighet. Genom samarbetet utvecklas Zambias system för social trygghet särskilt i fråga om sådana människor som arbetar i icke officiella anställningsförhållanden på landsbygden.

År 2016 uppgick värdet av Finlands export till Moçambique till 7,6 miljoner euro, medan värdet av importen till Finland uppgick till 8,7 miljoner euro. Exporten bestod närmast av råvaror, bränslen och smörjmedel, kemiska ämnen och produkter samt maskiner och anordningar. Importen från Moçambique bestod i huvudsak av livsmedel och råvaror.

Finlands export till Zambia håller på att öka. Värdet av den årliga varuexporten har legat kring 25 miljoner, av vilka största delen består av maskinindustrins produkter för gruvindustrin. År 2016 var Zambia med handelsutbytet mätt Finlands femte viktigaste handelspartner när det gäller handeln med de minst utvecklade länderna samt andra länder med låg inkomstnivå. Elgeneratorer och delar till dem samt schakt- och grävmaskiner svarar för huvuddelen av exportökningen. Importen från Zambia till Finland är närmast obefintlig.


Följande företag och aktörer deltar i resan: Advion Group, Arbonaut, BioGTS, Fimuskraft, Finnfund, GTK, Niras Finland, Normet, Rädda barnen, Outotec, Simosol, VTT, Vumos och Wärtsilä.

Resan kan följas via sociala medier med #JarppaMoZam

Ytterligare upplysningar:

Akseli Koskela, arbetsministerns tjänstemannamedarbetare, tfn +358 29 504 8267, arbets- och näringsministeriet

För Moçambiques del Tuulikki Parviainen, teamledare, tfn 040 132 1543, utrikesministeriet, och

för Zambias del Harri Sallinen, teamledare, tfn 040 132 1354, utrikesministeriet

 

Tillbaka till toppen