Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsrådet tog ställning till matbudens rättsliga ställning

Arbets- och näringsministeriet
15.10.2020 15.49 | Publicerad på svenska 16.10.2020 kl. 14.56
Pressmeddelande

Arbetsrådet har gett två utlåtanden om den rättsliga ställningen för matbuden som arbetar inom plattformsekonomin. Arbetsrådet ansåg att matbuden från de företag som var föremål för begäran om utlåtande utför sitt arbete i ett anställningsförhållande och omfattas av arbetstidslagens tillämpningsområde.

– Även om arbetsrådets utlåtanden inte är bindande, utgör de en betydande riktlinje. I Finland arbetar tusentals människor inom plattformsekonomin. Arbetsrådets ställningstagande påverkar bedömningen av deras ställning. Jag antar att företagen nu för egen del gör en sådan bedömning, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

– Regeringen har i sitt regeringsprogram förbundit sig att utreda behoven att ändra lagstiftningen med tanke på förändringarna i arbetslivet. Plattformsekonomin står i centrum för detta arbete, och arbetsrådets riktlinje kommer att beaktas vid beredningen, fortsätter minister Haatainen.

Granskning av om kriterierna för ett anställningsförhållande uppfylls

Regionförvaltningsverket begärde utlåtanden av arbetsrådet om arbetstidslagens tillämplighet på matbudens arbete för två bolag. Det är i synnerhet fråga om huruvida arbetet utförs i ett anställningsförhållande eller i företagarställning.

Bolagen har ansett att matbuden är självständiga företagare och att arbetslagstiftningen inte tillämpas på deras arbete. Arbetsrådet å sin sida ansåg att kriterierna för ett anställningsförhållande uppfylls i matbudens arbete. Arbetsrådet röstade om avgörandet medan arbetsgivarsidan lämnade avvikande åsikt.

Det är fråga om s.k. plattformsarbete. I arbetet utnyttjas bolagets digitala plattform, via vilken matbuden får information om transportbehovet. Bolaget rekryterar restauranger som användare av sina plattformar och matbud för transportuppdrag.

Arbetsrådet ger utlåtanden om tillämpningen av arbetslagstiftningen

Arbetsrådet är en specialmyndighet som lyder under arbets- och näringsministeriet men som är oberoende i sin verksamhet. Arbetsrådet har minst nio medlemmar med uppgiften som bisyssla. Tre av dem ska vara oavhängiga. De övriga medlemmarna representerar arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Arbetsrådet ger utlåtanden om tillämpningen och tolkningen av lagar som gäller arbetstid, semester, arbetarskydd och om vissa andra lagar som gäller skydd av arbetstagare.

Ytterligare information:
Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 040 751 5496
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1430
Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8937
Jaana Paanetoja, arbetsrådets sekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 104 (arbetsrådets utlåtanden)

Tillbaka till toppen