Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsgrupp föreslår: ett bra arbetsliv kan bli en konkurrensfaktor för Finland

Arbets- och näringsministeriet
12.1.2017 11.17
Pressmeddelande

Det finländska arbetslivet hör till världstoppen i fråga om många faktorer. En arbetsgrupp för ett arbetslivsvarumärke föreslår i en rapport att det goda arbetslivet i Finland bör göras till en konkurrensfaktor som lockar hit utländska investeringar och experter samt främjar exporten för våra företag.

Arbetsgruppen för ett arbetslivsvarumärke är tillsatt inom ramen för projektet Arbetsliv 2020, som samordnas av arbets- och näringsministeriet. Den 12 januari 2017 publicerades gruppens rapport Ett bra arbetsliv – en faktor för konkurrenskraft för Finland, där den föreslår att det i fortsättningen bör byggas upp ett starkt varumärke kring det finländska arbetslivet. Med hjälp av ett arbetslivsvarumärke är det möjligt att stödja Finlands ekonomiska tillväxt, hjälpa Finland att nå framgång i det internationella samarbetet och lyfta fram Finland som ett exempel och en inspirationskälla för andra.

Enligt internationell statistik och internationella undersökningar och jämförelser har det finländska arbetslivet många unika styrkor. Denna information har dock inte tidigare utnyttjats medvetet som en konkurrensfaktor.

Finlands arbetslivsvarumärke bygger på tre påståenden. Gruppen har som stöd för var och en av påståendena skrivit en varumärkesberättelse, som baserar sig på den information om det finländska arbetslivet som kommit fram genom internationell statistik och forskning. Det första påståendet är att det finländska arbetslivet representerar den starkaste kompetensen i världen.

– Finländska vuxna hör till världstoppen när det gäller deras grundläggande färdigheter. Detsamma gäller medborgarnas färdigheter att använda digitala kommunikationskanaler och informationsnät. Finland är också etta i Europa i fråga om hur aktivt arbetsgivarna utbildar sin personal, berättar Tuomo Alasoini, som är ledande sakkunnig vid Tekes och den som har lett arbetsgruppen.

Det andra påståendet är att det finländska arbetslivet representerar det mest utvecklade samarbetet i världen. Samarbetet företag emellan är aktivare i Finland än någon annanstans i Europa. De dagliga arbetstiderna är också de mest flexibla i hela Europa. Dessa faktorer gör att förtroendet mellan medborgarna är det starkaste i Europa.

Det tredje påståendet är att det finländska arbetslivet representerar världens tryggaste miljö. Finland hör till världstoppen i fråga om egendomsskyddet, rättssystemets effektivitet, den inre säkerheten och hur väl de nationella institutionerna fungerar. Mäns och kvinnors möjligheter att delta i arbetslivet förverkligas inte någonstans lika jämställt som i Finland. 

Enligt gruppens förslag bör det goda arbetslivet göras till en central del av den bild som Finland kommunicerar utåt genom att man kopplar stärkandet av arbetslivsvarumärket till nätverket Team Finlands verksamhet. Gruppen föreslår också att finländarnas egen medvetenhet om arbetslivet i vårt land och behoven av att utveckla det systematiskt bör främjas genom samarbete mellan Suomalaisen Työn Liitto (Förbundet för finländskt arbete), ministerierna och arbetsmarknadsorganisationerna. 

Gruppens rapport ”Ett bra arbetsliv – en faktor för konkurrenskraft för Finland” finns att läsa på adressen tem.fi/sv/publikationer

Ytterligare upplysningar:
Tuomo Alasoini, ledande sakkunnig, Tekes, tfn 029 505 5940, tuomo.alasoini(at)tekes.fi
Margita Klemetti, projektledare, projektet Arbetsliv 2020, ANM, tfn 029 504 7032, margita.klemetti(at)tem.fi
http://www.arbetsliv2020.fi/sv

Tillbaka till toppen