Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Brändiryhmä esittää: hyvästä työelämästä kilpailutekijä Suomelle

Työ- ja elinkeinoministeriö 12.1.2017 11.17
Tiedote

Suomen työelämä on monessa asiassa maailman kärkeä. Työelämän brändiryhmä esittää raportissaan, että hyvästä työelämästä tehdään Suomelle kilpailutekijä, joka houkuttelee maahamme ulkomaisia investointeja ja osaajia sekä edistää yritystemme vientiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman Työelämä 2020 -hankkeen asettama Työelämän brändiryhmä esittää 12.1.2017 julkistetussa raportissa Hyvä työelämä Suomen kilpailutekijänä, että Suomen työelämän ympärille tulisi rakentaa jatkossa vahva brändi. Sen avulla olisi mahdollista tukea Suomen talouskasvua, auttaa Suomea menestymään kansainvälisessä yhteistyössä sekä nostaa Suomea esimerkiksi ja innoittajaksi muille.

Suomen työelämässä on kansainvälisten tilastojen, tutkimusten ja vertailujen mukaan monia ainutlaatuisia vahvuuksia. Tätä tietoa ei ole kuitenkaan hyödynnetty aiemmin tietoisesti kilpailutekijänä.

Suomen työelämäbrändi rakentuu kolmelle väitteelle. Ryhmä on laatinut kunkin väitteen tueksi bränditarinan, joka perustuu kansainvälisten tilastojen ja tutkimusten tuottamaan tietoon Suomen työelämästä. Ensimmäisen väitteen mukaan Suomen työelämä edustaa maailman kovinta osaamista.

– Suomalaiset aikuiset ovat perustaidoiltaan maailman huippua. Sama koskee kansalaisten valmiuksia hyödyntää digitaalisia viestintävälineitä ja tietoverkkoja. Suomi on myös Euroopan ykkönen siinä, kuinka aktiivisesti työnantajat kouluttavat henkilöstöään, kertoo brändiryhmää vetänyt johtava asiantuntija Tuomo Alasoini Tekesiltä.

Toisen väitteen mukaan Suomen työelämä edustaa maailman kehittyneintä yhteistyötä. Yritykset tekevät Suomessa keskenään yhteistyötä enemmän kuin missään muualla Euroopassa. Päivittäiset työajat joustavat myös eniten. Nämä asiat mahdollistaa Euroopan vahvin luottamus kansalaisten välillä.

Kolmannen väitteen mukaan Suomen työelämä edustaa maailman turvallisinta ympäristöä. Suomi on maailman kärkeä omaisuuden suojassa, oikeusjärjestelmän tehokkuudessa, sisäisessä turvallisuudessa ja kansallisten instituutioiden toimivuudessa. Miesten ja naisten mahdollisuus osallistua työelämään ei toteudu missään muualla yhtä tasavertaisesti kuin Suomessa. 

Ryhmän esityksen mukaisesti hyvästä työelämästä tulisi tehdä keskeinen osa Suomen maakuvaviestintää kytkemällä työelämäbrändin vahvistaminen osaksi Team Finland -verkoston toimintaa. Ryhmä esittää myös, että suomalaisten omaa tietoisuutta maamme työelämästä ja sen kehittämisen tarpeista edistetään suunnitelmallisesti Suomalaisen Työn Liiton, ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä. 

Työelämäbrändiryhmän raportti ”Hyvä työelämä Suomen kilpailutekijänä” on luettavissa verkossa osoitteessa: tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Tuomo Alasoini, Tekes, puh. 029 505 5940, tuomo.alasoini(at)tekes.fi
hankejohtaja Margita Klemetti, Työelämä 2020 -hanke, TEM, puh. 029 504 7032, margita.klemetti(at)tem.fi
www.tyoelama2020.fi

Palaa sivun alkuun