Hoppa till innehåll

Branschrapport: Turismen ökade stadigt före coronakrisen – Finland har fortfarande flera konkurrensfördelar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2021 10.31
Pressmeddelande

Omsättningen och antalet anställda hos företagen inom turistbranscherna ökade under 2015–2019. Efter fyra på varandra följande tillväxtår stoppade coronapandemin turismen våren 2020. Det beräknas ta några år för turismen att återhämta sig, och där är hållbarhet och säkerhet viktiga faktorer.

Uppgifterna framgår av branschrapporten om turism, som arbets- och näringsministeriet publicerade den 10 februari 2021. I Finland fanns det cirka 29 000 företag inom turistbranschen 2019. Dessa sysselsatte direkt 119 000 arbetstagare. År 2019 uppgick branschföretagens sammanlagda omsättning till över 21 miljarder euro.

– Siffrorna i branschrapporten beskriver situationen före coronapandemin och visar att det finns efterfrågan på turism i Finland. Som vi alla vet har coronan påverkat turismen dramatiskt, men Finland har ändå flera starka sidor inom branschen. Vi är ett tryggt land och vi kan också skilja oss genom hållbarhet, säger branschchef Lea Marski från NTM-centralen i Norra Österbotten, som sammanställt rapporten.

År 2019 var persontrafiken och den verksamhet som betjänade den den största av branschgrupperna inom turismen, men förplägnadsverksamheten var den största sysselsättaren. Under de senaste åren har antalet företag som inlett sin verksamhet inom turismen ökat måttligt.

Turistgrenarna utgör 2,7 procent av Finlands bruttonationalprodukt. Turismen stöder regionutvecklingen i synnerhet utanför tillväxtcentrumen och stärker således en balanserad regionstruktur.

Coronapandemin har lett till en kris inom turistbranschen

Till följd av coronapandemin och reserestriktionerna för att förebygga smittspridning kraschade turismen våren 2020. Begränsningsåtgärderna har på ett lyckat sätt minskat sjukdomens spridning, men samtidigt har i synnerhet turistbranschen drabbats svårt ekonomiskt av situationen.

Turistföretagens omsättning har minskat kraftigt och branschen har varit tvungen att permittera väldigt många fler arbetstagare än under tidigare år. Staten har erbjudit företagen olika stödinstrument för att bekämpa coronakrisens negativa effekter.

Enligt bedömningar kan efterfrågan på turism återhämta sig från coronapandemin till och med på ett par år, men dess konsekvenser för branschen kan på många sätt vara omfattande och långvariga. Det kan ta lång tid innan turistföretagens ekonomiska situation förbättras och man kan bli tvungen att skjuta upp tillväxtinvesteringar. Coronapandemin har också påverkat resenärernas konsumtionsefterfrågan och köpbeteende, vilket bör beaktas i serviceproduktionen och utvecklingen av den.

Satsningar på Finlands konkurrenskraft efter pandemin

Den positiva Finlandsbilden om ett tryggt och stabilt land skapar en utmärkt utgångspunkt för att utveckla turistnäringen och få den att växa efter pandemin. Finlands mål är att fortsatt vara det turistmål i Norden som växer på det mest hållbara sättet.

Det är möjligt att nå målet om Finland svarar på den digitala förändringen, främjar och tar vara på innovationer, utvecklar tillgängligheten, satsar på att utveckla en hållbar och ansvarsfull turism och stärker konkurrenskraften i verksamhetsmiljön inom branschen. Detta förutsätter ett långsiktigt och starkt samarbete mellan aktörerna inom turistbranschen, finansiärerna, de politiska beslutsfattarna och myndigheterna.

Branschrapporten om turism publicerades den 10 februari 2021 vid Visit Finlands seminarium ValoOn. Rapporten behandlar läget inom branschen i ljuset av statistiken för 2019, konsekvenser av coronapandemin samt framtidsutsikter.

Ytterligare information:

Lea Marski, branschchef, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 029 503 7090, [email protected]
Ida Honkanen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7033
[email protected]
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926, [email protected]

Tillbaka till toppen