Hyppää sisältöön

Toimialaraportti: Matkailu kasvoi tasaisesti ennen koronaa – Suomella edelleen useita kilpailuvaltteja

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2021 10.31
Tiedote

Matkailutoimialojen yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet vuosien 2015–2019 aikana. Neljän peräkkäisen kasvuvuoden jälkeen koronapandemia pysäytti matkailun keväällä 2020. Matkailun toipumisen arvioidaan kestävän muutaman vuoden, ja siinä valtteja ovat kestävyys ja turvallisuus.

Tiedot selviävät matkailun toimialaraportista, jonka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 10.2.2021. Vuonna 2019 matkailualalla toimi Suomessa noin 29 000 yritystä, jotka työllistivät suoraan 119 000 työntekijää. Toimialan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2019 yli 21 miljardia euroa.

– Toimialaraportin luvut kuvaavat tilannetta ennen koronapandemiaa ja osoittavat, että Suomessa matkailulle on kysyntää. Kuten kaikki tiedämme, korona on vaikuttanut matkailuun dramaattisesti, mutta Suomella on kuitenkin useita vahvuuksia alalla. Olemme turvallinen maa ja voimme erottua myös kestävyydellä, raportin koonnut toimialapäällikkö Lea Marski Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sanoo.

Vuonna 2019 henkilöliikenne ja sitä palveleva toiminta oli liikevaihdoltaan matkailun toimialaryhmistä suurin, mutta ravitsemistoiminta oli suurin työllistäjä. Viime vuosien aikana matkailualalla aloittaneiden yritysten määrä on kasvanut maltillisesti.

Matkailualat muodostavat 2,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Matkailu tukee alueiden kehittämistä erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella ja vahvistaa siten tasapainoista aluerakennetta.

Koronapandemia on ajanut matkailutoimialan kriisiin

Vuoden 2020 keväällä koronapandemia ja sen leviämisen estämiseksi asetetut matkustusrajoitukset romahduttivat matkailun. Rajoitustoimilla on onnistuneesti vähennetty sairauden leviämistä, mutta samaan aikaan erityisesti matkailuala on kärsinyt tilanteesta taloudellisesti pahoin.

Matkailuyritysten liikevaihto on laskenut voimakkaasti, ja alalla on jouduttu lomauttamaan henkilöstöä moninkertaisesti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Valtio on suunnannut yrityksille erilaisia tukivälineitä koronakriisin haittojen torjumiseksi.

Arvioiden mukaan matkailukysyntä voi toipua koronapandemiasta jopa muutamassa vuodessa, mutta sen vaikutukset toimialalle voivat olla monella tapaa mittavia ja pitkäkestoisia. Matkailuyritysten taloudellisen tilanteen kohentuminen voi viedä pitkään, ja kasvuinvestointeja voidaan joutua lykkäämään. Koronapandemia on vaikuttanut myös matkailijoiden kulutuskysyntään ja ostokäyttäytymiseen, mikä tulee huomioida palvelutuotannossa ja sen kehittämisessä.

Pandemian jälkeen panostettava Suomen kilpailukykyyn

Suomen positiivinen maakuva turvallisena ja vakaana maana luo erinomaisen lähtökohdan matkailuelinkeinon kehittämiselle ja kasvulle pandemian jälkeen. Suomen tavoitteena on edelleen olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde.

Päämäärän saavuttaminen on mahdollista, jos Suomessa vastataan digitaaliseen muutokseen, edistetään ja hyödynnetään innovaatioita, kehitetään saavutettavuutta, panostetaan kestävän ja vastuullisen matkailun kehittämiseen sekä vahvistetaan alan toimintaympäristön kilpailukykyä. Tämä edellyttää matkailualan toimijoiden, rahoittajien, poliittisten päättäjien sekä viranomaisten pitkäjänteistä ja vahvaa yhteistyötä.

Matkailun toimialaraportti julkaistiin 10.2.2021 Visit Finlandin ValoOn-seminaarissa. Raportti käsittelee toimialan tilannetta vuoden 2019 tilastoiden valossa, koronapandemian vaikutuksia sekä tulevaisuuden näkymiä.

Lisätiedot:

toimialapäällikkö Lea Marski, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 029 503 7090, [email protected]
asiantuntija Ida Honkanen, TEM, puh. 029 504 7033
[email protected]
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, puh. 029 506 4926, [email protected]

 
Sivun alkuun