Hoppa till innehåll

Byte av medlemmar till Finlands delegation i Regionkommittén

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2021 13.25 | Publicerad på svenska 28.10.2021 kl. 16.26
Nyhet

I Finlands delegation i Europeiska Regionkommittén byts en ordinarie medlem och två ersättare ut. Statsrådet har utsett nya kandidater för kommitténs slutperiod, dvs. fram till januari 2025.

Statsrådet har utsett Niina Ratilainen i Åbo stadsfullmäktige till ny medlem. Till nya ersättare har utsetts Eeva-Liisa Nieminen från Tusby kommunfullmäktige och Manu Huuhilo från Kouvola stadsfullmäktige. Det slutliga beslutet om ändringarna i sammansättningen fattas av Europeiska unionens råd.

Regionkommittén är ett rådgivande EU-organ som yttrar sig om nya författningar som gäller regioner och kommuner. Medlemmarna är genom val utsedda företrädare för regionala och lokala offentliga samfund eller som har det politiska ansvaret för organ som utsetts genom val.

Finland har nio ordinarie medlemmar och nio ersättare i Regionkommittén. Av dessa finns åtta i Fastlandsfinland och en är från Åland.

Regionkommitténs mandatperiod är fem år. Den pågående mandatperioden inleddes 2020 och löper ut i januari 2025.

Den föreslagna sammansättningen för de finländska medlemmarna i Regionkommittén i fortsättningen

Ordinarie medlemmar

Markku Markkula, ledamot av Esbo stadsfullmäktige
Sari Rautio, ledamot av Tavastehus stadsfullmäktige
Anne Karjalainen, ledamot av Kervo stadsfullmäktige
Mikkel Näkkäläjärvi, ledamot av Rovaniemi stadsfullmäktige
Mirja Vehkaperä, ledamot av Uleåborgs stadsfullmäktige
Ilpo Heltimoinen, ledamot av Villmanstrands stadsfullmäktige
Mikko Aaltonen, ledamot av Tammerfors stadsfullmäktige
Niina Ratilainen, ledamot av Åbo stadsfullmäktige (ny)

Åland:
Bert Häggblom, ledamot i lagtinget

Ersättare

Pauliina Haijanen, ledamot av Laitila stadsfullmäktige 
Jari Andersson, ledamot av Sastamala stadsfullmäktige
Sanna Rissanen, ledamot av kommunfullmäktige i Liperi 
Merja Lahtinen, ledamot av Jämsä stadsfullmäktige
Pekka Myllymäki, ledamot av kommunfullmäktige i Mynämäki
Patrik Karlsson, ledamot av Vanda stadsfullmäktige
Eeva-Liisa Nieminen, ledamot av kommunfullmäktige i Tusby (ny)
Manu Huuhilo, ledamot av Kouvola stadsfullmäktige (ny)

Åland:
Annette Bergbo, ledamot i lagtinget

Ytterligare information:
Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4922

Tillbaka till toppen