Ehdokkaan nimeäminen TEM/2021/175

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.10.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Ehdokkaiden nimeäminen Suomen edustajaksi ja varaedustajiksi Euroopan unionin alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja ilmoitus muiden jäsenten toimikauden jatkumisesta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Petri Haapalainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295064922
Asia
Euroopan unionin perustamisesta tehdyn sopimuksen mukaan Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota avustaa alueiden komitea, jolla on neuvoa-antava tehtävä. Alueiden komitea muodostuu alueellisten ja paikallisten julkisyhteisöjen edustajista, joilla on joko alueellisen tai paikallisen julkisyhteisön vaaleissa saatu valtuutus tai jotka ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle. Alueiden komiteassa on Suomella yhdeksän varsinaista ja yhdeksän varaedustajaa, joista kahdeksan Manner-Suomesta ja yksi Ahvenanmaalta. Alueiden komitean nykyiset jäsenet ja varajäsenet on nimetty tammikuussa 2025 päättyväksi toimikaudeksi. Manner-Suomen ehdokkaat on nimetty valtioneuvoston yleistunnossa 26.9.2019 ja Ahvenanmaan ehdokkaat valtioneuvoston yleisistunnossa 23.1.2020. Lopullisesti alueiden komitean kokoonpanosta päättää Euroopan unionin neuvosto kunkin jäsenvaltion tekemien ehdotusten mukaisesti. Euroopan unionin neuvosto on todennut, että jos henkilö valitaan uudelleen samaan tehtävään, jonka perusteella neuvosto on nimennyt hänet alueiden komitean jäseneksi tai varajäseneksi, kyseinen henkilö jatkaa jäsenyyttään komiteassa neuvoston alkuperäisen päätöksen perusteella. Näiden henkilöiden toimikauden jatkumisesta lähetetään ilmoitus neuvostolle ja alueiden komitealle. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan alueiden komitean jäsenen toimikausi päättyy ilman eri toimenpiteitä, kun tehtävä, jonka perusteella jäsenvaltio ehdotti henkilöä komitean jäseneksi, päättyy. Kesäkuun 2021 kuntavaalien tuloksen johdosta Manner-Suomen valtuuskuntaan joudutaan tekemään eräitä täydennysvalintoja. Alueiden komitean varsinainen jäsen Satu Haapanen ja varajäsen Joonas Honkimaa eivät olleet ehdokkaana kuntavaaleissa. Muut alueiden komitean jäsenet ja varajäsenet tulivat valituiksi samaan kunnanvaltuutetun tehtävään, jonka perusteella heidät on nimitetty alueiden komiteaan. Esitetään nimettäväksi ehdokkaiksi alueiden komiteaan kuntavaalin tuloksen johdosta vapautuneelle varsinaisen jäsenen paikalle ennestään varajäsenenä ollut henkilö ja hänen tilalleen varajäseneksi yksi henkilö sekä kuntavaalin tuloksen johdosta vapautuvalle varajäsenen paikalle yksi henkilö seuraavasti: Varsinainen jäsen: Niina Ratilainen, Turun kaupunginvaltuuston jäsen Varajäsenet: Eeva-Liisa Nieminen, Tuusulan kunnanvaltuuston jäsen Manu Huuhilo, Kouvolan kaupunginvaltuuston jäsen Seuraavien kelpoisuusvaatimukset täyttävien henkilöiden toimikauden jatkumisesta alueiden komiteassa lähetetään ilmoitus Euroopan unionin neuvostolle ja alueiden komitealle: Varsinaiset jäsenet Markku Markkula, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Sari Rautio, Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen, Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Mikkel Näkkäläjärvi, Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen Mirja Vehkaperä, Oulun kaupunginvaltuuston jäsen Ilpo Heltimoinen, Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen Mikko Aaltonen,Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen Bert Häggblom, Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen Varajäsenet Pauliina Haijanen, Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen Jari Andersson, Sastamalan kaupunginvaltuuston jäsen Sanna Rissanen, Liperin kunnanvaltuuston jäsen Merja Lahtinen, Jämsän kaupunginvaltuuston jäsen Pekka Myllymäki, Mynämäen kunnanvaltuuston jäsen Patrik Karlsson, Vantaan kaupunginvaltuuston jäsen Annette Bergbo, Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen
Esitys
Valtioneuvosto päättää nimetä ehdokkaat Suomen edustajaksi ja varaedustajiksi Euroopan unionin alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä ilmoittaa muiden jäsenten toimikauden jatkumisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio