Hoppa till innehåll

Den harmoniserade regleringen av artificiell intelligens framskrider – regeringen sände en U-skrivelse till riksdagen om EU:s förslag till förordning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2021 10.55 | Publicerad på svenska 27.5.2021 kl. 15.49
Pressmeddelande

Den 27 maj 2021 lämnade regeringen en U-skrivelse till riksdagen om EU:s förslag till förordning för att harmonisera regleringen av artificiell intelligens inom Europeiska unionen. Regeringen betonar att den globala konkurrenssituationen mellan företag och ekonomiska regioner kräver att EU utvecklas till en gynnsam miljö för utveckling och tillämpning av artificiell intelligens.

Skärpta bestämmelser föreslås om sådana situationer där systemen för artificiell intelligens används med hög risk som kan medföra betydande olägenheter för människors hälsa, säkerhet eller tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna. I förslaget definieras dessutom de system för artificiell intelligens som är helt förbjudna, såsom sociala poängsättningssystem.

Målet med EU:s förordningsförslag är att EU ska bli en gynnsam miljö för utveckling och tillämpning av artificiell intelligens, vilket främjar investeringar och stärker företagens internationella konkurrenskraft samt förbättrar den inre marknadens funktion.

Kommissionen offentliggjorde sitt förslag till förordning om artificiell intelligens den 21 april 2021. Förslaget är det första av sitt slag i världen.

Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 570 3118
Satu Vasamo-Koskinen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7073

Tillbaka till toppen