Hoppa till innehåll

Den regionala fördelningen av finansieringen inom ramen för EU:s regional- och strukturpolitik har genomförts – en arbetsgrupp ska diskutera mål för att jämna ut regionala skillnader

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2021 15.02 | Publicerad på svenska 1.10.2021 kl. 14.42
Pressmeddelande

Den 30 september 2021 fastställde statsrådets finanspolitiska ministerutskott riktlinjerna för den regionala fördelningen av finansieringen inom ramen för EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Under den kommande programperioden fördelas finansieringen något jämnare mellan de olika landskapen än tidigare.

”Beslutet säkerställer att finansieringen till östra och norra Finland hålls på nuvarande nivå. Det finns emellertid områden även i södra och västra Finland som behöver stöd, och beslutet skapar en viss balans i fördelningen av finansieringen inom landet”, säger näringsminister Mika Lintilä när han kommenterar beslutet.

I oktober utnämner minister Lintilä arbetsgruppen En riktning för regionerna

I det stora hela har skillnaderna mellan regionerna minskat i fråga om den regionala utvecklingen, men skillnaderna inom regionerna har ökat. Det här har också uppmärksammats av Europeiska kommissionen.

I oktober utnämner näringsminister Lintilä arbetsgruppen En riktning för regionerna. Arbetsgruppen ska ha till uppgift att ställa upp mål för att jämna ut skillnaderna i den regionala utvecklingen och utifrån dem skapa gemensamt godkända instrument och indikatorer för att följa den regionala utvecklingen. Dessa ska stödja skapandet av en lägesbild över regionutvecklingen. Sammansättandet av arbetsgruppen inleds under de kommande veckorna.

”Avsaknaden av en sådan här gemensamt godkänd bild av den regionala utvecklingen och av mål för att jämna ut skillnaderna i den regionala utvecklingen har gjort det svårare att hitta en gemensam vilja. Min förhoppning är att arbetsgruppen ska söka en hållbarare lösning på den här situationen”, säger näringsminister Lintilä.

Mer information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 658 3510
Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4937

Tillbaka till toppen