Hoppa till innehåll
Media

Effektundersökning av coronastöd till företag inleds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2023 9.23 | Publicerad på svenska 7.3.2023 kl. 10.04
Nyhet
korontuet -kuvituskuva

Syftet med utvärderingarna i undersökningen är att utreda hur stödprogrammet för företag har lyckats i förhållande till målen, men också de samhällsekonomiska konsekvenserna och konsekvenserna för produktiviteten på lång sikt. Dessutom kartlägger projektet effekterna på marknaden och konkurrensen. Undersökningen genomförs av Etlatieto Oy.

Projektet granskar effekterna av olika stödordningar i fråga om både finansieringsinstrument och stöd i form av understöd. När det gäller stöd i form av finansiering analyserar undersökningen effekterna av lån och borgen som Finnvera har beviljat och av lån som Business Finland har beviljat. När det gäller stöd i form av understöd granskas Business Finlands finansiering vid störningar (BF-stöd), understöd som närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljat vid störningar på grund av corona och tre stöd för restaurangbranschen som utvecklings- och förvaltningscentret betalar samt de kostnadsstöd som Statskontoret beviljar. Undersökningen granskar även de sammantagna effekterna av stöden i form av finansiering och stöden i form av understöd. 

Undersökningen producerar information om stödens effekter samt slutsatser och konkreta åtgärdsrekommendationer för att utveckla de åtgärder som är avsedda för hanteringen av likviditetskrisen till följd av pandemin och å andra sidan för att stärka resiliensen och dra lärdomar.

Undersökningen är en del av arbets- och näringsministeriets omfattande utvärderingsserie om coronastöd åren 2020–2024. Det är fråga om den sista delen av serien som syftar till att producera information om de finansiella instrumentens slutliga samhälleliga genomslag. Tidtabellen för projektets genomförande är den 1 januari 2023–30 september 2024. 

Ytterligare information:
Olli Ropponen, forskningsprojektets ledare, forskningschef, Etlatieto Oy, tfn 044 465 0193
Anne Rothovius, ordförande för styrgruppen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3532
 

Tillbaka till toppen