Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Näringsminister Olli Rehn: Samarbete mellan Tekes och IBM skapar nya tillväxtmöjligheter och arbetstillfällen i Finland

Arbets- och näringsministeriet
14.9.2016 14.05
Pressmeddelande

Det öppnar sig nya möjligheter för finländska företag och aktörer inom hälsobranschen att utveckla och effektivare utnyttja artificiell intelligens. Innovationsfinansieringsverket Tekes och IBM berättade den 14 september 2016 att de har inlett ett samarbete där man utvecklar det finländska ekosystemet för digital hälsa och öppna partnerskapsmodeller samt öppnar upp globala marknadsmöjligheter för finländska företag.

I och med samarbetet ämnar IBM upprätta kompetens- och innovationscenter i Finland för att utveckla nya slags tjänster och koncept samt digitala lösningar för hälso- och sjukvården. I Finland ska dessutom upprättas det första kompetenscentret utanför USA som koncentrerar sig på effektivisering av bilddiagnostik. Dessa kommer att sysselsätta 150 personer i Finland under de närmaste åren. Dessutom bedöms det att det växande ekosytemet ger upphov till ungefär lika många arbetstillfällen till inom hälsobranschen, digitalt kunnande och forskning.

– Avtalet mellan Tekes och IBM stärker Finlands position som ett av de ledande länderna när det gäller kunnande inom hälsobranschen. Med avtalet följer nya arbetstillfällen, spetskompetens, bättre hälso- och sjukvård till lägre kostnad samt export och tillväxtmöjligheter för inhemska innovativa företag, säger näringsminister Olli Rehn.

– Jag vill tacka arbets- och näringsministeriets och Tekes förhandlare för ett idogt arbete och ett resultat som stärker det finländska ekosystemet för digital hälsa, säger minister Rehn.

– Det är glädjande att Finlands rykte som ett land med hög nivå på kunnande inom hälsobranschen lockar nya stora, internationella aktörer att inleda samarbete med finländska innovativa företag och offentliga aktörer. Här syns de satsningar som gjorts på bred utveckling av hälsobranschen och som man har siktat på bl.a. genom tillväxtstrategin för hälsobranschen. Med hjälp av detta initiativ kan det finländska ekosystemet för digital hälsa utvecklas och föras ut i världen med ännu större kraft, konstaterar överdirektör Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet.

Vid sidan om samarbetet med IBM överväger Tekes att genom ett separat program genomföra åtgärder som innebär mer omfattande pilotförsök inom utnyttjande av artificiell intelligens.

Ytterligare upplysningar:
Hannu Väänänen, specialmedarbetare, ANM, tfn 050 410 4909
Ilona Lundström, överdirektör, ANM, tfn 029 504 7186
Pekka Soini, generaldirektör, Innovationsfinansieringsverket Tekes, tfn 029 505 5700

Tillbaka till toppen