Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

342 500 arbetslösa arbetssökande i augusti

Arbets- och näringsministeriet
20.9.2016 9.07
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av augusti sammanlagt 342 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 200 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 35 900. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 127 900, vilket är 15 100 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 126 100, dvs. 500 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 200 färre än i augusti i fjol, dvs. sammanlagt 46 200. I januari–augusti avslutades i genomsnitt 60,4 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 0,8 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under augusti 51 300 nya lediga jobb, dvs. 13 900 fler än i augusti förra året. Allt som allt fanns det i augusti 82 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 16 200 fler än för ett år sedan.

I slutet av augusti fanns det i hela landet 27 200 permitterade, vilket är 600 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 17 200, vilket är 2 000 färre än i augusti i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 3 500 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 1 900 färre än för ett år sedan. Antalet framtida permitteringar ökade med 2 900 från juli till augusti.

I slutet av augusti deltog 112 700 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 200 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,2 procent 

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i augusti 27 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 69,9 procent, dvs. 1,1 procentenheter högre än i augusti i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 195 000, vilket är 28 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,2 procent, dvs. 1,0 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt
Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar
Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner
Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online
www.toimialaonline.fi / sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot
Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

Tillbaka till toppen