Hoppa till innehåll

Energistöd som NTM-centralerna sköter överförs till Tekes år 2017

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2016 11.03
Pressmeddelande

Handläggningen, beslutsfattandet och administreringen i anslutning till små energistöd överförs från NTM-centralerna till Tekes i början av 2017. Användningsvillkoren och de objekt som godkänns för finansiering kvarstår oförändrade vid överföringen.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) handlägger dock även i fortsättningen projekt vars investeringskostnader överstiger fem miljoner euro samt projekt med ny teknik.

År 2017 ska nya ansökningar om energistöd riktas till Tekes via e-tjänsten. Ansökan om energistöd ska lämnas innan projektet inleds. E-tjänsten öppnas när förordningen om energistöd har trätt i kraft. Detta gäller också projekt som handläggs vid arbets- och näringsministeriet.

NTM-centralerna överför de ansökningar som lämnats till NTM-centralen men om vilka beslut inte har fattats innan ändringen av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012) trätt i kraft till Tekes för handläggning. Avsikten är att ändringen av förordningen träder i kraft vid ingången av februari 2017. Kunderna behöver inte göra något för att överföra sina ansökningar från NTM-centralerna till Tekes.

NTM-centralerna sköter de pågående projekten

I fråga om energistödsprojekt som inletts år 2016 eller före det och som får stöd från en NTM-central handlas i enlighet med besluten. NTM-centralerna sköter rapporteringen och eventuella ändringar. Utbetalningsansökningar lämnas till utvecklings- och förvaltningscentret.

När det gäller projekt som får stöd från arbets- och näringsministeriet sköter ministeriet utbetalningar, ändringsbeslut, rapportering och övriga uppgifter.

Förordningen om energistöd gäller i övrigt till utgången av 2017

I den nuvarande förordningen om energistöd görs de ändringar som behövs för att överföra uppgifterna i anslutning till energistöd från NTM-centralerna och utvecklings- och förvaltningscentret till Tekes. Dessutom har det gjorts vissa tekniska ändringar. Avsikten är att denna ändring av förordningen träder i kraft den 1 februari 2017. Den nuvarande förordningen om energistöd gäller i övrigt till utgången av 2017.

I regel tillämpas år 2017 i stor utsträckning de tidigare riktlinjerna för stödberättigande projekt och typiska stödprocent.

Förordningen om energistöd revideras och en ny energistödsperiod inleds vid ingången av 2018.

Ytterligare information på webben: http://tem.fi/sv/energistod2

Ytterligare upplysningar:
Anja Liukko, regeringsråd, ANM, tfn  029 506 2078
Pekka Grönlund, överinspektör, ANM, tfn 029 506 4815

Tillbaka till toppen