Hyppää sisältöön

ELY-keskusten hoitamat energiatuet siirtyvät Tekesiin vuonna 2017

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2016 11.03
Tiedote

Pienten energiatukien käsittely, päätöksenteko ja hallinnointi siirtyvät vuoden 2017 alussa ELY-keskuksista Tekesiin. Käyttöehdot ja rahoitettaviksi hyväksyttävät kohteet säilyvät siirrossa ennallaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käsittelee kuitenkin jatkossakin investointikustannuksiltaan yli viiden miljoonan euron hankkeet sekä uuden teknologian hankkeet.

Vuonna 2017 uudet energiatukihakemukset tulee osoittaa Tekesille sähköistä asiointipalvelua käyttäen. Energiatukea tulee hakea ennen hankkeen aloittamista. Sähköinen asiointipalvelu avautuu, kun energiatukiasetus on tullut voimaan. Tämä koskee myös TEM:ssä käsiteltäviä hankkeita.

ELY-keskukset siirtävät Tekesin käsiteltäviksi ne hakemukset, jotka on jätetty ELY-keskukselle, mutta joista ei ole tehty päätöstä ennen energiatukiasetuksen (1063/2012) muutoksen voimaantuloa. Asetusmuutos pyritään saamaan voimaan helmikuun alussa 2017. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään hakemustensa siirtämiseksi ELY-keskuksista Tekesiin.

Käynnissä olevat hankkeet hoidetaan loppuun ELY-keskuksissa

Vuonna 2016 tai sitä ennen käynnistyneiden ja ELY-keskuksesta tuettujen energiatukihankkeiden osalta toimitaan päätösten mukaisesti. Raportointi ja mahdolliset muutokset hoidetaan ELY-keskuksissa ja maksatushakemukset toimitetaan KEHA-keskukseen.

TEM:n tukemien hankkeiden osalta maksatukset, muutospäätökset, raportointi ja muut tehtävät hoidetaan TEM:ssä.

Energiatukiasetus muilta osin voimassa vuoden 2017 loppuun

Nykyiseen energiatukiasetukseen tehdään ne muutokset, jotka ovat tarpeen energiatukiin liittyvien tehtävien siirtämiseksi ELY-keskuksista ja KEHA:sta Tekesiin. Lisäksi on tehty joitakin teknisiä muutoksia. Tämä asetusmuutos pyritään saamaan voimaan 1.2.2017. Nykyinen energiatukiasetus on muuten voimassa vuoden 2017 loppuun.

Lähtökohtaisesti vuonna 2017 pitäydytään pitkälti aikaisemmissa linjauksissa tukikelpoisista hankkeista ja tyypillisistä tukiprosenteista.

Energiatukiasetus uusitaan ja uusi energiatukikausi alkaa vuoden 2018 alusta.

Lisätietoa verkossa: http://tem.fi/energiatuki

Lisätiedot:
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078
ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815

 
Sivun alkuun