Hoppa till innehåll

En enkät för att stärka östra Finlands livskraft har inletts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2022 12.10 | Publicerad på svenska 27.6.2022 kl. 10.17
Pressmeddelande

En statssekreterararbetsgrupp har inlett en enkät om effekterna av det ryska kriget i Ukraina på östra Finland och om åtgärder för att öka regionens livskraft. Enkäten genomförs som en del av statssekreterararbetsgruppens utredning för att stärka östra Finlands livskraft.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte statssekreterararbetsgruppen den 2 juni 2022 i enlighet med de riktlinjer som dragits upp av ministerarbetsgruppen för beredskap. Statssekreterararbetsgruppen ska före den 16 augusti utreda och bereda förslag till åtgärder som stärker östra Finlands livskraft och hur finansieringen av närområdessamarbetet ska användas .

”Vi hör i stor utsträckning olika intressentgruppers synpunkter och förslag för att stärka östra Finlands livskraft. Enkäten är en central del av vårt grundläggande arbete”, säger statssekreterararbetsgruppens ordförande Ann-Mari Kemell.

Genom enkäten kartläggs synpunkter på förändringarna i den regionala ekonomin i östra Finland och förslag för att öka livskraften

De problem som uppstår till följd av det krig som Ryssland inledde i Ukraina bedöms i många avseenden ligga framför oss, och det råder osäkerhet om till exempel deras omfattning. I det första skedet ser det ut som om de direkta konsekvenserna berör östra Finland, men även i andra regioner kan man se effekter av olika grad.

I enkäten begärs svar på särskilt följande frågor:

  1. Vilka är de viktigaste förändringarna i din verksamhetsmiljö efter krigets början? (Om möjligt motivera t.ex. med statistiska uppgifter och undersökningar.)
  2. Var hittar man nya källor till livskraft i östra Finland?
  3. Presentera de tre mest verkningsfulla lösningarna med motiveringar för att öka östra Finlands livskraft.

Svar kan lämnas fram till den 21 juli 2022 via tjänsten Utlåtande.fi. Om inlämnandet av ett svar via webbplatsen Utlåtande.fi misslyckas, kan det även skickas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på [email protected] Ange diarienumret VN/16546/2022 som referens i svaret.

Ytterligare uppgifter:
Marjukka Aarnio, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7150
Helinä Yli-Knuutila, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7146

Tillbaka till toppen