Hoppa till innehåll

En ny delegation för konsumentärenden har tillsatts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2020 14.04
Nyhet

Statsrådet har tillsatt delegationen för konsumentärenden för en ny treårsperiod med början den 21 september 2020. Delegationen har bland annat till uppgift att följa den allmänna utvecklingen av konsumentärenden. Ordförande för delegationen är arbetsminister Tuula Haatainen, som ansvarar för konsumentärenden, och vice ordförande justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I delegationen finns representanter för olika myndigheter, löntagar-, konsument- och näringslivsorganisationer samt politiska partier.

Medlemmar under mandatperioden 2020–2023

 • Olli-Pekka Rantala, överdirektör, kommunikationsministeriet
 • Anne Haikonen, lagstiftningsråd, jord- och skogsbruksministeriet
 • Antti T. Leinonen, avdelningschef, justitieministeriet
 • Riitta Kokko-Herrala, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
 • Antti Neimala, överdirektör, arbets- och näringsministeriet
 • Katri Väänänen, överdirektör, konsumentombudsman, Konkurrens- och konsumentverket
 • Pauli Ståhlberg, ordförande, konsumenttvistenämnden
 • Marjaana Manninen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
 • Ilkka Pekkala, verksamhetsledare, Agronomförbundet rf
 • Sanna-Maria Bertell, sakkunnig, Finlands näringsliv EK
 • Ilari Kallio, ledande sakkunnig, Förbundet för handel rf
 • Raisa Harju, jurist, Centralhandelskammaren
 • Juha Beurling-Pomoell, generalsekreterare, Konsumentförbundet rf
 • Päivi Timonen, forskningsdirektör, Konsumentforskningscentralen, Helsingfors universitet
 • Mirja Hellstedt, verksamhetsledare, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
 • Marica Twerin, jurist, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Marianne Heikkilä, generalsekreterare, Marttaliitto ry
 • Katri Jakosuo, näringspolitisk expert, Servicefacket PAM rf
 • Tuovi Kurttio, specialrådgivare, Huvudstadsregionens Återandvändningscentral Ab, Finlands naturskyddsförbund rf
 • Karoliina Katila, sakkunnig, Företagarna i Finland rf
 • Mia Wikström, kommunikationschef, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf
 • Antti Koskela, ekonom, STTK rf
 • Mikko Martikkala, ekonomiskpolitisk sakkunnig, Samlingspartiet, tfn
 • Mika Niikko, riksdagsledamot, Sannfinländarna r.p.
 • Antero Alku, företagare, Centern i Finland r.p.
 • Pirkko Parjanen, fysioterapeut, Kristdemokraterna i Finland r.p.
 • Henrik Wickström, vice ordförande, Finlands svenska folkparti r.p.
 • Mikko Valtonen, medlem av partistyrelsen, Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
 • Mika Huhtamäki, närvårdare, Vänsterförbundet r.p.
 • Senja Laakso, forskardoktor, Gröna förbundet r.p.

Delegationen främjar konsumenternas ställning och samordnar olika aktörers arbete

Delegationen har till uppgift att följa den allmänna utvecklingen av konsumentärenden och konsumentmyndigheternas verksamhet. Dessutom lägger den fram förslag och initiativ för att förbättra konsumenternas ställning och effektivisera skötseln av konsumentärenden.

Delegationen ansvarar också för att sörja för behövligt samarbete och nödvändig samordning mellan myndigheterna samt mellan myndigheterna och olika organisationer och aktörer. Den har även till uppgift att avge utlåtanden i frågor som gäller konsumentforskning, konsumentskydd och konsumentupplysning samt om andra åtgärder som är av betydelse för konsumenten.

Ytterligare information:

Sari Alho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9007

Tillbaka till toppen