Neuvottelukunnan asettaminen TEM/2020/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.9.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kuluttaja-asiain neuvottelukunnan asettaminen kolmivuotiskaudeksi 21.9.2020 alkaen

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sari Alho, p. +35 8295049007

Asia

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kuluttaja-asiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen (317/1990) 2 §:n mukaan kuluttaja-asioista vastaava ministeri (Tuula Haatainen) ja varapuheenjohtajana oikeusministeri (Anna-Maja Henriksson). Jäsenet: (suluissa henkilökohtainen varajäsen) ylijohtaja Olli-Pekka Rantala (yksikön johtaja Sini Wirén) liikenne- ja viestintäministeriö lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen (neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen) maa- ja metsätalousministeriö osastopäällikkö Antti T. Leinonen (yksikönpäällikkö Katri Kummoinen) oikeusministeriö neuvotteleva virkamies Riitta Kokko-Herrala (neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde) sosiaali- ja terveysministeriö ylijohtaja Antti Neimala (hallitusneuvos Mikko Holm) työ- ja elinkeinoministeriö ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen (johtaja Outi Haunio-Rudanko) Kilpailu- ja kuluttajavirasto puheenjohtaja Pauli Ståhlberg (esittelijä Suvi Räty-Ivanov) Kuluttajariitalautakunta opetusneuvos Marjaana Manninen (opetusneuvos Kristina Kaihari) Opetushallitus toiminnanjohtaja Ilkka Pekkala Agronomiliitto ry (johtava asiantuntija Anu Tuovinen Akava ry) asiantuntija Sanna-Maria Bertell (asiantuntija Lauri Koskentausta) Elinkeinoelämän keskusliitto EK johtava asiantuntija Ilari Kallio (asiantuntija Tea Taivalkoski) Kaupan liitto ry lakimies Raisa Harju (pääsihteeri Paula Paloranta) Keskuskauppakamari pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell (tiiminvetäjä Tiina Vyyryläinen) Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry tutkimusjohtaja Päivi Timonen (tutkimusjohtaja Petteri Repo) Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt (järjestöpäällikkö Helena Velin) Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry lakimies Marica Twerin (lakimies Vesa Malila) Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry pääsihteeri Marianne Heikkilä (projektikoordinaattori Erkki Ukkola) Marttaliitto ry elinkeinopolitiikan asiantuntija Katri Jakosuo Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (johtaja Hannu Jouhki Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry) erityisneuvonantajaTuovi Kurttio Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy (toimitusjohtaja Michael Lettenmeier D-mat Oy) Suomen luonnonsuojeluliitto ry asiantuntija Karoliina Katila (lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen) Suomen Yrittäjät ry viestintäpäällikkö Mia Wikström (toiminnanjohtaja Jonas Laxåback) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf. ekonomisti Antti Koskela (asiantuntija Leila Kurki) STTK ry talouspoliittinen asiantuntija Mikko Martikkala (tiedotussihteeri Niilo Heinonen) Kansallinen Kokoomus rp. kansanedustaja Mika Niikko (toimistosihteeri Sirje Mänd) Perussuomalaiset rp. yrittäjä Antero Alku (media-analyytikko Maria Pohjamo) Suomen keskusta rp. fysioterapeutti Pirkko Parjanen (auktorisoitu yritysneuvoja Elie El-Khouri) Suomen Kristillisdemokraatit rp. varapuheenjohtaja Henrik Wickström (henkilöstöpäällikkö Cecilia Ehrnrooth) Suomen ruotsalainen kansanpuolue rp. puoluehallituksen jäsen Mikko Valtonen (puoluehallituksen jäsen Miia Nahkuri) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp. lähihoitaja Mika Huhtamäki (palveluneuvoja Heidi Heiskanen) Vasemmistoliitto rp. tutkijatohtori Senja Laakso (kulttuurituotannon lehtori Jussi Kareinen) Vihreä liitto rp.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa kuluttaja-asiain neuvottelukunnan 21.9.2020 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi eli 20.9.2023 saakka

Vaikutukset

Neuvottelukunnan toimintamenot maksetaan momentilta 32.01.01.1

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio