Anvisningar för företag med anledning av coronavirusutbrottet

Coronaviruset har betydande konsekvenser för företagsverksamhet. Regeringen försöker genom olika åtgärder säkerställa att företag ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet också efter krisen.  

På denna sida sammanställer vi information och berättar vilka du som företagare kan kontakta.

Rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen ger råd till företag som råkat ut för betalningssvårigheter och handledning i frågor som gäller coronakrisens följder för företagsverksamheten. Det landsomfattande telefonnumret till Ekonomihjälpen är 029 502 4880 och rådgivningstjänsten är öppen vardagar kl. 9.00–16.00. Läs mer på webbplatsen Suomi.fi

Råd till företag


Anvisningar för företag vars omsättning har lidit betydligt på grund av corona

 

Anvisningar enligt företagets storlek

 

Anvisningar enligt bransch