Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Energirådet diskuterar den nya kommissionens energipolitiska prioriteringar

Arbets- och näringsministeriet
4.12.2019 7.29
Pressmeddelande

Det andra mötet i rådet för energifrågor under Finlands EU-ordförandeskapsperiod hålls i Bryssel den 4 december 2019. Ministrarna kommer att diskutera smart sektorsintegration, de nationella energi- och klimatplanerna och den nya kommissionens prioriteringar för energipolitiken under perioden 2019–2024. Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen är ordförande för mötet.

Ministrarna inleder diskussionen med hur man på EU-nivå kan främja smart sektorsintegration, dvs. hur ren energi kan tas i bruk på ett samordnat och flexibelt sätt inom olika ekonomiska sektorer, såsom till exempel inom uppvärmning, industri och transport.

En sektorsintegration gör det möjligt att minska utsläppen och öka flexibiliteten inom energisystemet med hjälp av den nuvarande energiinfrastrukturen. Exempel på smart sektorsintegration i framtiden är produktion av fjärrvärme med värmepumpar och stålproduktion med hjälp av vätgas. Temat kommer sannolikt att lyftas fram i den nya kommissionens arbete.

Ministrarna ska också diskutera de nationella energi- och klimatplaner som krävs enligt förvaltningsmodellen för EU:s energiunion. Med hjälp av planerna följer man hur varje medlemsstat för sin del ser till att EU:s gemensamma energi- och klimatmål för 2030 ska uppnås. Enligt kommissionens respons, som den gav i juni, kunde man utifrån medlemsstaternas utkast till planer bedöma att unionens gemensamma mål för främjande av förnybar energi och energieffektivitet inte skulle uppnås genom dessa åtgärder. Frågan diskuterades ingående vid energirådet i september.

Kommissionen kommer nu att lägga fram en informell bedömning av de återstående bristerna, och medlemsstaterna uppmanas att ännu en gång rapportera om eventuella ytterligare åtgärder för att höja ambitionsnivån. Medlemsstaterna ska lämna in sina slutliga planer till kommissionen före utgången av året.

Energiministrarna får också höra ett anförande av den nya EU-kommissionären med ansvar för energifrågor från den 1 december 2019, Kadri Simson, om kommissionens prioriteringar inom energipolitiken 2019–2024. Främjande av förnybar energi och energieffektivitet, utveckling av ren energi och investeringar i ren energiteknik kommer åtminstone att finnas på Simsons agenda. Medlemsstaterna har möjlighet att kommentera kommissionens prioriteringar.

När det gäller mötets övriga frågor informerar kommissionen om trepartsdiskussionerna om transiteringen av rysk naturgas genom Ukraina och om utsikterna för försörjningstryggheten för gas vintern 2019–2020. Kommissionen kommer också att rapportera om utvecklingen av de yttre förbindelserna på energiområdet. Finland informerar rådet om den politiska överenskommelse som nåddes om däckmärkningsförordningen och om konferensen SET-Plan om europeisk energiteknik, som hölls i Helsingfors. Mötet avslutas med att Kroatien, som inleder sitt ordförandeskap den 1 januari 2020, presenterar ett arbetsprogram för energiområdet för sin halvårsperiod. 

Livestreaming:
Mötets offentliga delar kan följas direkt på webben den 4 december fr.o.m. kl. 10.10 (finsk tid) på:  https://video.consilium.europa.eu/fi/webcast/4302bdb3-b3e0-4f4e-96e2-81ee18c21bb7

Ytterligare information:
Silja Silvasti, forsknings- och kulturministers specialmedarbetare, tfn. +358 41 515 2233 
Arttu Karila, näringsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 341 6615
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 431 6518
Sanna Ek-Husson, specialsakkunnig, UM/Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel, tfn +32 470 206 178
Eeva Laavakari, informatör, UM/Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel, tfn +32 473 531 340

Tillbaka till toppen