Hyppää sisältöön

Energianeuvosto keskustelee uuden komission energiapolitiikan painopisteistä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2019 7.29
Tiedote

Suomen EU-puheenjohtajakauden toinen energianeuvosto pidetään 4.12.2019 Brysselissä. Ministerit keskustelevat älykkäästä sektorien yhteenliitännästä, kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista ja uuden komission energiapolitiikan painopisteistä kaudella 2019–2024. Kokouksen puheenjohtajana toimii tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Kokous keskustelee aluksi siitä, miten EU-tasolla voidaan edistää sektoreiden älykästä yhteenliitäntää eli kuinka puhdasta energiaa voidaan ottaa käyttöön koordinoidusti ja joustavasti eri talouden sektoreilla, kuten esimerkiksi lämmityksessä, teollisuudessa ja liikenteessä.

Sektoreiden yhteenliitäntä mahdollistaa päästöjen vähentämisen ja lisää energiajärjestelmän joustavuutta nykyistä energiainfrastruktuuria hyödyntäen. Esimerkkejä älykkäästä sektoreiden yhteenliitännästä tulevaisuudessa ovat kaukolämmön tuottaminen lämpöpumpuilla ja teräksen tuottaminen vetykaasua käyttäen. On odotettavissa, että teema nousee esiin uuden komission työssä.

Ministerit keskustelevat myös EU:n energiaunionin hallintomallin edellyttämistä kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista. Suunnitelmien avulla seurataan sitä, miten kukin jäsenvaltio osaltaan huolehtii EU:n yhteisten v. 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisesta. Komission kesäkuussa antaman palautteen mukaan jäsenvaltioiden suunnitelmaluonnoksien pohjalta oli arvioitavissa, ettei näillä toimin unionin yhteiset uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteet täyttyisi. Aiheesta käytiin syvällinen keskustelu syyskuun energianeuvostossa.

Nyt komissio esittää epävirallisen arvion jäljellä olevasta vajeesta, ja jäsenvaltioita kannustetaan vielä kerran kertomaan mahdollisista uusista lisätoimista kunnianhimon nostamiseksi. Jäsenvaltioiden täytyy toimittaa lopulliset suunnitelmansa komissiolle vuoden loppuun mennessä.

Energiaministerit kuulevat myös uuden, 1.12.2019 aloittavan komission energia-asioista vastaavan komissaarin Kadri Simsonin puheenvuoron komission energiapolitiikan painopisteistä vuosina 2019-2024. Simsonin agendalla tulevat olemaan ainakin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistäminen, puhtaan energian kehittäminen ja investoinnit puhtaan energia teknologiaan. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus kommentoida komission esittämiä painopisteitä.

Kokouksen muissa asioissa komissio tiedottaa kolmenvälisistä keskusteluista koskien venäläisen maakaasun kauttakulkua Ukrainassa sekä kaasun toimitusvarmuuden näkymistä talvella 2019-2020. Komissio kertoo myös energia-alan ulkosuhteiden kehityksestä. Suomi informoi neuvostoa poliittisesta sovusta, joka saavutettiin rengasmerkintäasetuksesta sekä Helsingissä pidetystä energiateknologian SET-Plan konferenssista. Kokouksen päättää 1.1.2020 puheenjohtajana aloittavan Kroatian esittely oman puolivuotiskautensa työohjelmasta energia-alalla. 

Livestriimaus:
Kokouksen julkiset osat ovat seurattavissa suorana verkossa 4.12. klo 10.10 (Suomen aikaa) alkaen osoitteessa:  https://video.consilium.europa.eu/fi/webcast/4302bdb3-b3e0-4f4e-96e2-81ee18c21bb7

Lisätiedot:
tiede- kulttuuriministerin erityisavustaja Silja Silvasti, puh. +358 41 515 2233
elinkeinoministerin erityisavustaja Arttu Karila, puh. +358 50 341 6615
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. +358 50 431 6518
erityisasiantuntija Sanna Ek-Husson, UM/EUE, Bryssel puh. +32 470 206 178
tiedottaja Eeva Laavakari, UM/EUE, Bryssel, puh.+32 473 531 340

 
Sivun alkuun