Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Prognos: Sysselsättningen fortsätter öka starkt

Arbets- och näringsministeriet
5.7.2018 8.40
Pressmeddelande

Under det senaste halvåret har sysselsättningen ökat exceptionellt starkt. Så småningom mattas den starka ökningen av, men även på årsnivå för 2018 förutspås sysselsättningen öka mycket bra, med cirka 43 000 personer. Det förutspås att sysselsättningen under 2019 kommer att öka med cirka 30 000 personer.

Denna bedömning finns i arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt som publicerades den 5 juli 2018.

Sysselsättningen ökar nu inom alla huvudnäringsgrenar. Ökningen av sysselsättningen inom tjänstebranscherna utgör cirka hälften av den totala sysselsättningsökningen. Inom byggnadsbranschen fortsätter sysselsättningen öka, och inom industrin ökar sysselsättningen för första gången på flera år.

Sysselsättningsgraden stiger till 72 procent nästa år, arbetslöshetsgraden sjunker ordentligt

Sysselsättningsgraden har ökat kraftigt under den senaste tiden. Nästa år stiger sysselsättningsgraden till 72,1 procent. Regeringens sysselsättningsmål ser ut att uppnås.

Arbetslöshetsgraden sjunker klart, ner till 7,7 procent i år och till cirka 7 procent nästa år. Prognosen om arbetslöshetsgraden nästa år är dock förknippad med en negativ risk, eftersom matchningsproblem kan begränsa minskningen av arbetslösheten.

Utbudet av arbetskraft (i åldern 15–74 år) ökar under båda prognosåren både på grund av befolkningens åldersstruktur och på grund av ett högre deltagande på arbetsmarknaden. En god efterfrågan på arbetskraft gör att människor som står utanför arbetskraften i högre grad kommer in på arbetsmarknaden. 

Antalet arbetslösa arbetssökande färre än 200 000 år 2020

Antalet arbetslösa arbetssökande sjunker fortfarande kraftigt, om än i lite långsammare takt än tidigare. En delorsak till den snabba nedgången i antalet arbetslösa arbetssökande år 2017 var att arbetsförmedlingsstatistiken preciserades. Under 2017 minskade skillnaden mellan antalet arbetslösa arbetssökande och antalet personer som enligt FPA:s statistik får arbetslöshetsförmåner för arbetslöshetstid med nästan 30 000 personer.

Antalet arbetslösa arbetssökande förutspås uppgå till cirka 252 000 år 2018, vilket är 51 000 färre än i fjol. År 2019 förutspås de arbetslösa arbetssökande uppgå till 214 000, dvs. 38 000 färre än året innan. Enligt prognosen är antalet arbetslösa arbetssökande endast 185 000 år 2020.

Även minskningen av antalet långtidsarbetslösa förutspås mattas av. År 2018 förutspås antalet långtidsarbetslösa vara cirka 77 000, vilket är cirka 28 000 färre än år 2017. År 2019 förutspås antalet långtidsarbetslösa vara cirka 63 000 och år 2020 cirka 54 000.

Antalet unga arbetslösa under 25 år förutspås år 2018 uppgå till cirka 32 000, vilket är cirka 6 000 färre än i fjol. År 2019 förutspås antalet unga arbetslösa vara cirka 28 000 och år 2020 cirka 24 000.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt baserar sig på tidsserieanalys, där man utöver konjunkturindikatorer, arbetsmarknadsstatistik och politisk information även utnyttjar finansministeriets prognos om bruttonationalprodukten och Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen publiceras två gånger om året.

Prognosen (på finska) 

Ytterligare upplysningar:
Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0324
Erno Mähönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 460 0066

Tillbaka till toppen