Hyppää sisältöön

Ennuste: Työllisyyden kasvu jatkuu vahvana

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.7.2018 8.40
Tiedote

Viimeisen puolen vuoden aikana työllisyyden kasvu on ollut poikkeuksellisen vahvaa. Vähitellen voimakas kasvu tasaantuu, mutta myös vuositasolla 2018 työllisyyden ennustetaan kasvavan varsin hyvin, noin 43 000 hengellä. Vuonna 2019 työllisyyden kasvu on noin 30 000 henkeä.

Näin arvioidaan 5.7.2018 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessa.

Työllisyys kasvaa nyt kaikilla päätoimialoilla. Palveluiden työllisyyden kasvu muodostaa noin puolet työllisyyden kasvusta. Rakennusalalla työllisyyden kasvu jatkuu ja teollisuudessa työllisyys kasvaa ensimmäistä kertaa vuosiin.

Työllisyysaste nousee 72 prosenttiin ensi vuonna, työttömyysaste laskee reippaasti

Työllisyysaste on viime aikoina kasvanut voimakkaasti. Ensi vuonna työllisyysaste kuitenkin kohoaa jo 72,1 prosenttiin. Hallituksen työllisyystavoitteet näyttävät toteutuvan.

Työttömyysaste laskee selvästi, tänä vuonna 7,7 prosenttiin ja ensi vuonna jo noin 7 prosenttiin. Ensi vuoden osalta työttömyysaste-ennusteeseen liittyy kuitenkin negatiivinen riski, sillä kohtaanto-ongelmat voivat rajoittaa työttömyyden laskua.

Työvoiman tarjonta (15—74-vuotiaat) kasvaa molempina ennustevuosina sekä väestön ikärakenteen että osallistumisasteiden nousun kautta. Hyvä työvoiman kysyntä lisää siirtymiä työmarkkinoille työvoiman ulkopuolelta. 

Työttömien työnhakijoiden määrä alittaa 200 000 vuonna 2020

Työttömien työnhakijoiden määrä laskee edelleen voimakkaasti, joskin hiipuen. Osasyynä työttömien työnhakijoiden rajuun laskuun vuonna 2017 on ollut työnvälitystilaston tarkentuminen. Vuoden 2017 aikana ero työttömien työnhakijoiden määrässä ja Kelan tilastoimassa työttömyysajalta työttömyysturvaetuuksia saaneiden määrässä kutistui lähes 30 000:lla.

Työttömiä työnhakijoita ennustetaan vuonna 2018 olevan noin 252 000, mikä olisi 51 000 vähemmän kuin viime vuonna. Vuodelle 2019 ennustetaan 214 000 työtöntä työnhakijaa, eli 38 000 vähenemää edellisvuoteen. Vuonna 2020 työttömiä työnhakijoita olisi ennusteen mukaan enää 185 000.

Myös pitkäaikaistyöttömien vähenemisen ennustetaan hidastuvan. Vuodelle 2018 ennustetaan noin 77 000 pitkäaikaistyötöntä, noin 28 000 vähemmän kuin vuodelle 2017. Vuonna 2019 pitkäaikaistyöttömiä ennustetaan olevan 63 000, ja vuonna 2020 noin 54 000.

Nuoria, alle 25-vuotiaita, työttömiä ennustetaan vuonna 2018 olevan noin 32 000, noin 6 000 vähemmän kuin viime vuonna. Vuodelle 2019 ennustetaan noin 28 000 nuorisotyötöntä ja vuodelle 2020 noin 24 000.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneindikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikkainformaation lisäksi valtionvarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta sekä Tilastokeskuksen väestöennusteita. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaennuste

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo, TEM, p. 050 396 0324
erityisasiantuntija Erno Mähönen, TEM, p. 050 460 0066

 
Sivun alkuun