Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Förslaget till Finlands första strategi för företagsfrämjande färdigt

Arbets- och näringsministeriet
3.10.2018 9.34
Pressmeddelande

Utredningspersonerna Jussi Järventaus och Henrietta Kekäläinen har på uppdrag av näringsminister Mika Lintilä utarbetat ett förslag till det första nationella strategiska åtgärdsprogrammet för främjande av företagande. I förslaget presenteras ambitiösa, mätbara mål för företagarpolitiken.

I rapporten, som behandlar företagandet och företagarpolitiken på ett övergripande sätt, lyfts fram åtta förslagshelheter och 45 förslag,  vars mål är att skapa sådana förhållanden där företagaren är motiverad att få sitt företag att växa och att sysselsätta.

Förslaget sträcker sig över regeringsperioder ända fram till år 2028 och tyngdpunkten ligger särskilt på småföretag och småföretagare. I syfte att stöda höjningen av sysselsättningsgraden läggs vikt särskilt vid sådana förslag som bedöms kunna ha positiva effekter på företagandet och, i ett vidare perspektiv, på samhället i en situation där arbetandet genomgår en kraftig omvälvning. Företagandet utgör en väsentlig del av denna omvälvning och kan bidra till att skapa välfärd i hela samhället.

Förslagen fokuserar särskilt på skapandet av en arbetsmarknad som stöder sysselsättning och tillväxt, skälig och uppmuntrande beskattning och ökning av jämlikheten i fråga om social trygghet. Dessutom betonas möjligheten till nystart för företagare, minskning av regelbördan för företag och höjning av kvaliteten på lagstiftningen, stärkande av det tväradministrativa greppet samt genomförande av strategin på lång sikt så att gränserna för regeringsperioder överskrids.

— Det är inte möjligt att upprätthålla välfärdsstaten utan ett ännu starkare företagarskap. Därför är de förslag som syftar till stärkande av företagandet viktiga inte enbart för företagarna, utan också för alla medborgare, betonar en av utredningspersonerna, Jussi Järventaus.

— Jag anser att förslaget att ändra beskattningen av optioner för arbetstagarna vid icke börsnoterade företag är en viktig sak för start up- och tillväxtföretagen. Förslaget är av väsentlig betydelse, om Finland vill vara en hemvist för tillväxtföretag idag och i framtiden, påpekar den andra utredaren, företagaren Henrietta Kekäläinen.

— Utredningspersonerna har utfört ett grundligt arbete. Det är fråga om Finlands första tväradministrativa åtgärdshelhet för främjande av företagande vilken sträcker sig över regeringsperioderna, säger initiativtagaren, näringsminister Mika Lintilä när han tackar utredningspersonerna. — Företagens framgångar, tillväxt och sysselsättningsskapande effekt utgör garanti för vår välfärd. Jag är nöjd med att man i denna strategi för första gången fäster uppmärksamhet också vid företagarnas arbetsförmåga och ork. Utan välmående företagare finns det inte heller några framgångsrika företag som skapar arbetstillfällen.

— Förslagen gås noggrannare igenom inom regeringen och med våra samarbetspartner. Förslaget fungerar förhoppningsvis som ett underlag också för kommande regeringar, säger minister Lintilä.

Arbete och företagande i förändring – från visioner till genomförande. Förslag till strategiskt åtgärdsprogram för främjande av företagande 2018—2028 

Ytterligare upplysningar:
Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929
Jussi Järventaus, utredningsperson, tfn 050 336 0015
Henrietta Kekäläinen, utredningsperson, tfn +1 415 860 5166 och 050 344 8110

Tillbaka till toppen