Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Esitys Suomen ensimmäiseksi yrittäjyysstrategiaksi valmistunut

Työ- ja elinkeinoministeriö
3.10.2018 9.34
Tiedote

Selvityshenkilöt Jussi Järventaus ja Henrietta Kekäläinen ovat laatineet elinkeinoministeri Mika Lintilän asettamana ehdotuksen ensimmäiseksi kansalliseksi yrittäjyysstrategiaksi. Ehdotuksessa esitetään yrittäjyyspolitiikalle kunnianhimoisia, mitattavissa olevia tavoitteitta.

Kokonaisvaltaisesti yrittäjyyttä ja yrittäjyyspolitikkaa käsittelevässä raportissa nostetaan esiin 8 ehdotuskokonaisuutta ja 45 ehdotusta, joiden tavoitteena on luoda sellaiset olosuhteet, joissa yrittäjällä on motivaatio kasvattaa yritystään ja työllistää.

Ehdotus kantaa hallituskausien yli vuoteen 2028 ja sen painopisteenä ovat erityisesti pienyritykset ja pienyrittäjät. Työllisyysasteen nostamisen tueksi esiin nousevat erityisesti ehdotukset, joilla arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia yrittäjyyteen ja laajemmin yhteiskuntaan tilanteessa, jossa työ on suuressa murroksessa. Yrittäjyys on oleellinen osa työn murrosta ja sen avulla luodaan hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Ehdotukset keskittyvät erityisesti työllistämistä ja kasvua tukevien työmarkkinoiden luomiseen, kohtuulliseen ja kannustavaan verotukseen ja sosiaaliturvan yhdenvertaisuuden parantamiseen. Lisäksi painotetaan mahdollisuutta yrittäjän uuteen alkuun, yritysten sääntelytaakan vähentämistä ja säädösten laadun parantamista, poikkihallinnollisuuden vahvistamista sekä strategian toteutusta pitkäjänteisesti, yli hallituskausien.

– Hyvinvointivaltion ylläpitäminen ei ole mahdollista ilman yhä vahvistuvaa yrittäjyyttä. Sen vuoksi yrittäjyyden vahvistamiseen tähtäävät ehdotukset eivät ole tärkeitä vain yrittäjille, vaan ne ovat tärkeitä kaikille kansalaisille, korostaa selvityshenkilönä toiminut Jussi Järventaus.

–  Koen, että listaamattomien yhtiöiden työntekijöiden optioverotuksen muutosehdotus on tärkein asia startupeille ja kasvuyhtiöille. Tämä ehdotus on kriittinen, mikäli Suomi haluaa olla kasvuyhtiöiden kotipaikka nyt ja huomenna, kommentoi selvityksen toinen tekijä, yrittäjä Henrietta Kekäläinen.

– Selvityshenkilöt ovat tehneet perinpohjaista työtä. Kyseessä on Suomen ensimmäinen poikkihallinnollinen ja yli hallituskausien tähtäävä toimenpidekokonaisuus yrittäjyyden edistämiseksi, kiittää selvityksen käynnistänyt elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Yritysten menestys, kasvu ja työllistäminen ovat hyvinvointimme turva. Olen tyytyväinen, että strategiassa kiinnitetään huomiota ensimmäistä kertaa myös yrittäjien työkykyyn ja jaksamiseen. Ilman hyvinvoivaa yrittäjää ei ole hyvinvoivaa ja työllistävää yritystäkään.

– Ehdotuksia käydään tarkemmin läpi hallituksessa ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Esitys toimii toivottavasti pohjapaperina myös tuleville hallituksille, sanoo ministeri Lintilä.

Uudistuva työ ja yrittäjyys – visioista toteutukseen
Ehdotus yrittäjyyden edistämisen strategiseksi toimenpide-ohjelmaksi vuosille 2018-2028 

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali

Tiedotustilaisuuden tallenne

Video, jolla selvityshenkilöt Henrietta Kekäläinen ja Jussi Järventaus kertovat tiiviisti yrittäjyysstrategiasta

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jukka Ihanus, p. 050 463 9929
selvityshenkilö Jussi Järventaus, p. 050 336 0015
selvityshenkilö Henrietta Kekäläinen, p. +1 415 860 5166 ja 050 344 8110

Sivun alkuun