Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

ESF 60 år: Investerar i människor

Arbets- och näringsministeriet
16.2.2017 12.36
Pressmeddelande

Europeiska socialfonden ESF fyller 60 år. Med ESF-stöd har man åstadkommit framgångshistorier under årtioden. Hundra tusentals människor och tio tusentals företag och arbetstillfällen har under Finlands medlemskap i EU på ett eller annat sätt varit delaktiga i ESF-projekt. Det valda temat för jubileumsåret är att investera i människor.

ESF:s jubileumskaravan startade torsdagen den 16 februari 2017 på Gamla studenthuset i Helsingfors, där festsalen hade omvandlats till en interaktiv mässlokal. Evenemanget öppnades av justitie- och arbetsminister Jari Lindström, som påpekade att även om ESF:s andel i statsbudgeten i Finland kan verka liten, har den en betydande hävstångseffekt. Med hjälp av fonden har man kunnat finansiera många olika typer av utveckling som inte annars kunde ha genomförts.

Med ESF-finansiering har man bl.a. utvecklat strukturer och handlingsmodeller som har blivit bestående, såsom sektorsövergripande samarbete för att främja sysselsättningen. Servicemodellerna för invandrare samt rådgivningstjänsterna för unga verkar lovande. Finansieringen har också haft betydelse i utvecklingen av undervisningen samt i arbetet bl.a. för att främja att studerande slutför sina studier.  Metoder för social inkludering samt verkstadsverksamhet har utvecklats hos oss. Dessutom har företagarnas färdigheter främjats och arbetslivets funktion utvecklats. Under den pågående programperioden ska man i städer med hjälp av ESF främja medborgarnas möjligheter att delta i den lokala utvecklingen.

Evenemangets tre teman var kompetens, delaktighet samt sysselsättning och företagande. På scenen framfördes konst, forskning och åsikter. Bl.a. en länskonstnär, en fattigdomsforskare, en gitarrist, ledaren för projektet Arbetsliv 2020 och en lanthandlare fick sin röst hörd. För musiken stod bl.a. romska och samiska artister. Projekt presenterades också på cirka 20 mässmontrar.

Evenemanget får under året förstärkning av evenemang på olika håll i Finland.

Evenemanget hade förberetts i samarbete mellan ANM, UKM, SHM samt NTM-centralen i Tavastland och andra ESF-aktörer.

ESF hittar du på Twitter och Facebook: #onnistumistarinat #ESR60

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Leena Lyra, ANM, tfn 029 504 9289

Tillbaka till toppen