Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

3,5 miljoner euro från EU för att stöda dem som sagts upp från Microsoft

Arbets- och näringsministeriet
13.9.2017 15.58
Pressmeddelande

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter beviljar Finland 3,5 miljoner euro för att användas till att stöda dem som sagts upp från Microsoft. Genom finansieringen främjas återsysselsättningen av 1 000 uppsagda.

Europaparlamentet godkände den 13 september 2017 en ansökan om stöd som Finland lämnat till Europeiska globaliseringsfonden (EFG) i februari.

– Det stöd som Finland fått från EU för att hjälpa de uppsagda att hitta nya jobb har varit mycket viktigt i den brytningsperiod som IKT-branschen i Finland genomgår. Hoppas att inga nya stödansökningar behöver inlämnas i fortsättningen och att de omfattande uppsägningar som drabbat hela sektorn nu är förbi, säger arbetsminister Jari Lindström.

– Vi tror fullt och fast på att de som sagts upp från Microsoft snabbt kommer att hitta ny sysselsättning. Den ekonomiska återhämtningen i Finland har ökat efterfrågan på kompetent arbetskraft i betydlig grad, och det finländska IKT-kunnandet klarar sig bra i den globala jämförelsen, fortsätter minister Lindström.

Åtgärder som stöder återsysselsättningen av de uppsagda och inledningen av ny företagsverksamhet har redan börjat vidtas på de orter där uppsägningarna inträffat. De åtgärder som får EU-medfinansiering genomförs inom regionerna så att de samordnas med Microsofts egna åtgärder till stöd för att de uppsagda ska hitta ny sysselsättning.

EU-stöd har sökts också för de uppsagda inom handeln

Europeiska unionens institutioner behandlar som bäst den ansökan om stöd till de uppsagda inom handeln som Finland inlämnat i juni 2017. Avsikten är att finansieringen ska användas till att stöda de drygt 1 500 arbetstagare som sagts upp inom handelsbranschen.

EU:s medfinansiering utgör 60 procent och den nationella medfinansieringen 40 procent av det stöds som fås från Europeiska globaliseringsfonden. Ur fonden beviljas stöd för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder vid stora strukturella förändringar, såsom träning och utbildning av olika slag, främjande av rörligheten, lönesubvention och främjande av företagandet.

Mer information om fonden på webbadressen: http://egr.fi/sv  

Ytterligare upplysningar:
Tapani Kojonsaari, specialsakkunnig, ANM, tfn 050 456 2547
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236

Tillbaka till toppen