Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Hållbar ekonomisk återhämtning inom EU tema vid mötet mellan sammanhållningsministrarna

Arbets- och näringsministeriet
15.6.2020 7.59
Pressmeddelande

EU:s ministrar med ansvar för sammanhållningspolitiken diskuterar vid sitt videomöte den 15 juni 2020 metoder för att främja EU:s ekonomiska återhämtning från coronakrisen med hjälp av program för regional- och strukturpolitik.

Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Kimmo Tiilikainen.

Huvudtemat för mötet är förslagen i det återhämtningspaket som Europeiska kommissionen publicerade 27.5.2020 om åtgärder som ska vidtas inom de nuvarande och kommande sammanhållningspolitiska programmen. EU:s tillväxtstrategi Green Deal och digitaliseringen utgör kärnan i återhämtningspaketet. Ministrarna diskuterar metoder för att stödja både en snabb återhämtning i ekonomin och hållbar tillväxt på lång sikt.

– EU:s ekonomi befinner sig i en svår situation och det är möjligt att genom strukturfonderna satsa på regionala och nationella överlevnadsplaner för att få igång återhämtningen på hela den inre marknaden, säger statssekreterare Tiilikainen.

EU-ländernas ledare diskuterar kommissionens stimulanspaket 19.6.

Den 27 maj publicerade Europeiska kommissionen återhämtningspaketet vid sidan av den fleråriga budgetramen. Kommissionen eftersträvar en koldioxidsnål och digital övergång och att stödja företagen över en svår tid.

Kommissionens förslag till återhämtningsplan är i sin helhet 1 850 miljarder euro. Helheten består av två delar: det förnyade fleråriga budgetförslaget (1 100 miljarder euro) och EU:s nya återhämtningsinstrument (750 miljarder euro).  Enligt kommissionens förslag ska EU:s regional- och strukturpolitik stödjas ur båda finansieringskällorna.

Inga beslut fattas vid det inofficiella ministermötet. Den första debatten om återhämtningspaketet kommer att äga rum vid Europeiska rådets möte den 19 juni. Besluten fattas senare enhälligt vid Europeiska rådet.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Eliisa Hujala, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4949

Tillbaka till toppen