Hoppa till innehåll
Media

EU-ministrarna diskuterade den inre marknaden och klimatneutral ekonomi

EU2019FIarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2019 15.32
Pressmeddelande

Huvudteman den andra dagen av det informella mötet mellan konkurrenskraftsministrarna var för det första den helhet som utgörs av den inre marknaden, den dynamiska digitala ekonomin och den moderna industripolitiken och för det andra intelligenta lösningar för uppnående av ett konkurrenskraftigt och klimatneutralt Europa. Med utgångspunkt i prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap bidrog diskussionerna till den fortsatta beredningen av agendan för hållbar tillväxt.

EU:s konkurrenskraftsministrar samlades i Helsingfors den 5 juli. Ordförandena för mötet var arbetsminister Timo Harakka och näringsminister Katri Kulmuni. Även kommissionär Elżbieta Bieńkowska med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag deltog i mötet.

Inre marknaden, digitaliseringen och industripolitiken är effektivare tillsammans

Målet för Finlands EU-ordförandeskap är att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering. Samtidigt läggs tonvikten vid en intelligent och framtidsinriktad industripolitik och politik för den inre marknaden, som säkerställer Europas tillväxt och konkurrenskraft.

”Fördjupning av den inre marknaden kräver samverkan mellan olika politikområden. Den inre marknaden, digitaliseringen och industripolitiken bildar en helhet där de olika delområdena stärker varandra. Hållbar tillväxt förutsätter en proaktiv industripolitik, konsekvent konkurrenspolitik och inkluderande socialpolitik”, sade minister Harakka.

”Vi behöver europeiska reformer, som ökar konkurrenskraften, stärker den inre marknaden och utvecklar unionens sociala dimension. Vi bör främja såväl privata som offentliga framtidsinvesteringar”, fortsatte Harakka.

Omställning till en klimatneutral ekonomi öppnar affärsmöjligheter i hela världen för europeiska företag

Ministrarna diskuterade intelligenta lösningar, som främjar ett konkurrenskraftigt och klimatneutralt Europa. Under sitt ordförandeskap vill Finland höja EU:s profil som global ledare i klimatfrågor. EU kan uppnå det här genom att anta en långsiktig klimatstrategi, vars mål är ett klimatneutralt Europa till 2050.

Omställningen till ett klimatneutralt Europa skapar nya möjligheter för den europeiska industrin och näringslivet.

”Omställningen till en klimatneutral ekonomi är förbunden med både utmaningar och möjligheter. Omställningen till klimatneutralitet förutsätter betydande investeringar. Genom omställningen kan de europeiska företagen i egenskap av utvecklare av teknik som främjar klimatneutralitet bli föregångare, vilket också stärker EU:s konkurrenskraft inom ekonomin och industrin”, sade minister Kulmuni.

Tillväxtpolitiken pådrivs under de kommande fem åren

Diskussionerna i Helsingfors var en förberedelse av mötena i konkurrenskraftsrådet i september och november 2019. Målet är att fastställa rådets centrala riktlinjer för tillväxt och konkurrenskraft de kommande fem åren och att presentera riktlinjerna för den nya kommissionen. Ordförandelandet Finland lägger tonvikt vid att EU behöver en tillväxtagenda för att förbättra sin konkurrenskraft på den globala marknaden och för att säkerställa hållbar tillväxt både miljömässigt och samhälleligt.

Talare vid det informella ministermötet var verkställande direktör Henrik Ehrnrooth från KONE Oyj, kommersiell direktör Per Allmer från Bombardier Transportation, verkställande direktör och grundare Suvi Haimi från Sulapac Oy, styrelseledamot Michael Sen från Siemens AG och verkställande direktör Pekka Lundmark från Fortum Abp.

Det två dagar långa ministermötet började den 4 juli, då ministrarna diskuterade möjligheterna för forskning och innovation att främja hållbar tillväxt i EU. Finland är ordförande i Europeiska unionens råd från den 1 juli till den 31 december 2019 och ordförande för rådets formella möten i Bryssel och Luxemburg och för de informella ministermötena i Finland. Under sitt ordförandeskap ordnar Finland sex informella ministermöten och flera möten på tjänstemannanivå i Finlandiahuset i Helsingfors.

Mer information:
Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 047 224
Niina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 431 8015, Twitter @ @AlataloNina
Janne Känkänen, direktör, EU-ärenden och internationella frågor, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 064 200, Twitter @janne_kankanen, och
Anniina Lehtonen, kommunikationsexpert, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 476 3736, Twitter @AnniinaLeh

Tillbaka till toppen