Hyppää sisältöön

EU-ministerit keskustelivat sisämarkkinoista ja ilmastoneutraalista taloudesta

EU2019FItyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.7.2019 15.32
Tiedote

Epävirallisen kilpailukykyministerikokouksen toisen päivän pääaiheita olivat sisämarkkinoiden, dynaamisen digitaalitalouden ja modernin teollisuuspolitiikan muodostama kokonaisuus sekä älykkäät ratkaisut kilpailukykyisen ja ilmastoneutraalin Euroopan saavuttamiseksi. Keskustelut pohjustivat Suomen EU-puheenjohtajakauden painopisteiden mukaisesti kestävän kasvun agendan jatkovalmistelua.

EU:n kilpailukykyministerit tapasivat Helsingissä 5. heinäkuuta. Kokouksen puheenjohtajina toimivat työministeri Timo Harakka ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni. Myös sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska osallistui kokoukseen.

Sisämarkkinat, digitalisaatio ja teollisuuspolitiikka ovat tehokkaampia yhdessä

Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteena on tehdä EU:sta kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi. Samalla painotetaan älykästä ja tulevaisuuteen suuntaavaa teollisuus- ja sisämarkkinapolitiikkaa, joka varmistaa Euroopan kasvun ja kilpailukyvyn.

”Jotta sisämarkkinoita voidaan syventää, pitää eri politiikkalohkojen toimia yhteen. Sisämarkkinat, digitalisaatio ja teollisuuspolitiikka muodostavat kokonaisuuden, jossa eri osa-alueet vahvistavat toisiaan. Kestävä kasvu edellyttää ennakoivaa talouspolitiikkaa, johdonmukaista kilpailupolitiikkaa ja osallistavaa sosiaalipolitiikkaa”, ministeri Harakka sanoi.

”Tarvitsemme eurooppalaisia uudistuksia, joilla lisätään kilpailukykyä, vahvistetaan sisämarkkinoita ja kehitetään unionin sosiaalista ulottuvuutta. Meidän pitää edistää sekä yksityisiä että julkisia tulevaisuusinvestointeja”, Harakka jatkoi.

Siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen avaa maailmanlaajuisia liiketoimintamahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille

Ministerit keskustelivat kilpailukykyistä ja ilmastoneutraalia Eurooppaa edistävistä älykkäistä ratkaisuista. Suomi haluaa puheenjohtajakaudellaan nostaa EU:n profiilia globaalina johtajana ilmastotoimissa. Tämän EU voi saavuttaa hyväksymällä pitkän aikavälin ilmastostrategian, jonka tavoitteena on ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 mennessä.

Murros kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa luo uusia mahdollisuuksia eurooppalaiselle teollisuudelle ja elinkeinoelämälle.

”Ilmastoneutraaliin talouteen siirtymiseen liittyy sekä haasteita että mahdollisuuksia. Murros kohti ilmastoneutraaliutta edellyttää merkittäviä investointeja. Murroksen myötä eurooppalaisista yrityksistä voi tulla edelläkävijöitä ilmastoneutraaliutta edistävien teknologioiden kehittäjinä, mikä vahvistaa myös EU:n talouden ja teollisuuden kilpailukykyä”, ministeri Kulmuni sanoi.

Kasvupolitiikkaa vauhditetaan seuraavalla viisivuotiskaudella

Helsingissä käydyillä keskusteluilla valmisteltiin syyskuussa ja marraskuussa 2019 pidettäviä kilpailukykyneuvoston kokouksia. Tavoitteena on määritellä neuvoston keskeiset linjaukset, jotka koskevat kasvua ja kilpailukykyä tulevalla viisivuotiskaudella, ja esittää ne uudelle komissiolle. Puheenjohtajamaa Suomi korostaa, että EU tarvitsee kasvuagendaa parantaakseen kilpailukykyään globaaleilla markkinoilla ja turvatakseen sekä ympäristön että yhteiskunnan kannalta kestävän kasvun.

Epävirallisen ministerikokouksen puhujina olivat toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth KONE Oyj:stä, kaupallinen johtaja Per Allmer Bombardier Transportationista, toimitusjohtaja ja perustaja Suvi Haimi Sulapac Oy:sta, Siemens AG:n johtokunnan jäsen Michael Sen ja Fortum Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Kaksipäiväinen ministerikokous alkoi 4. heinäkuuta, jolloin ministerit keskustelivat tutkimuksen ja innovaatioiden mahdollisuuksista edistää kestävää kasvua EU:ssa. Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 1.7.–31.12.2019. Suomi johtaa puhetta sekä Brysselissä ja Luxemburgissa pidettävissä neuvoston virallisissa kokouksissa että Suomessa pidettävissä epävirallisissa ministerikokouksissa. Suomi järjestää kaudellaan kuusi epävirallista ministerikokousta ja useita virkamiestason kokouksia Helsingissä Finlandia-talossa.

Lisätietoja:
työministerin erityisavustaja Jenni Karjalainen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0295 047 224
elinkeinoministerin virkamiesavustaja Nina Alatalo, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 050 431 8015, Twitter @AlataloNina
johtaja Janne Känkänen (EU- ja kansainväliset asiat), työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 506 4200, Twitter @janne_kankanen
viestintäasiantuntija Anniina Lehtonen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 050 476 3736, Twitter @AnniinaLeh

 
Sivun alkuun