Hoppa till innehåll

Finland understryker betydelsen av artificiell intelligens i EU:s industripolitiska diskussion

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2017 9.22
Pressmeddelande

Konkurrenskraftsrådet sammanträder i Bryssel den 30 november och 1 december 2017. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintilä. På dagordningen står frågor som gäller den inre marknaden och industrin samt aktuella forsknings- och rymdfrågor.

När det gäller den inre marknaden ska ministrarna försöka enas om en allmän riktlinje i fråga om förslaget till förordning om en gemensam digital ingång. Enligt förslaget ska kommissionen och de behöriga myndigheterna skapa en gemensam digital ingång (Single Digital Gateway) för att samla nättjänster som gäller den inre marknaden och erbjuds av kommissionen, EU-organ och medlemsländer till företag och medborgare.

Inom industrifrågorna fortgår den aktuella diskussionen om modernisering av den europeiska industripolitiken. Finland vill främja en modig och framtidsorienterad industripolitik som säkerställer att den europeiska industrin har konkurrenskraft på lång sikt och beaktar framtida utmaningar.

– I diskussionerna vid ministermötet understryker Finland särskilt digitaliseringens betydelse som konkurrenskraftsfaktor för industrin. I Europa bör man satsa mer på möjligheterna med att utnyttja artificiell intelligens och data, konstaterar näringsminister Lintilä. 

När det gäller rymdfrågorna ska ministrarna diskutera halvtidsöversynen av Copernicusprogrammet och kommande åtgärder inom EU:s rymdprogram. Finland anser att Europas rymdprogram är ett betydande framsteg på vägen mot att stärka den europeiska rymdsektorns konkurrenskraft och dra nytta av rymden i så bred utsträckning som möjligt i samhället.  

– Rymdsektorn innebär många affärsmöjligheter där Finland kan vara en föregångare, påminner Lintilä.

Ytterligare upplysningar:
Akseli Koskela, näringsministerns tjänstemannamedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 046 923 2584

Tillbaka till toppen