Hyppää sisältöön

EU:n teollisuuspoliittisessa keskustelussa Suomi korostaa tekoälyn merkitystä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2017 9.22
Tiedote

EU:n kilpailukykyneuvosto kokoontuu Brysselissä 30.11.–1.12.2017. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä. Neuvostossa käsitellään sisämarkkina- ja teollisuusasiat sekä ajankohtaiset tutkimus- ja avaruusasiat.

Sisämarkkina-asioissa ministerit hakevat yleisnäkemystä yhteistä digitaalista palveluväylää koskevasta asetusehdotuksesta. Ehdotuksen mukaan komissio ja toimivaltaiset viranomaiset perustaisivat yhteisen digitaalisen palveluväylän (Single Digital Gateway), johon koottaisiin yrityksille ja kansalaisille suunnatut komission, EU:n virastojen ja jäsenmaiden tarjoamat sisämarkkinoiden verkkopalvelut.

Teollisuusosuudessa jatketaan ajankohtaista keskustelua eurooppalaisen teollisuuspolitiikan modernisoimisesta. Suomi haluaa edistää rohkeaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa teollisuuspolitiikkaa, joka varmistaa Euroopan teollisuuden pitkän aikavälin kilpailukyvyn, ja huomioi tulevaisuuden haasteet.

– Suomi korostaa ministerikokouksen keskusteluissa erityisesti digitalisaation merkitystä teollisuuden kilpailukykytekijänä. Euroopassa on panostettava enemmän tekoälyn ja datan hyödyntämisen mahdollisuuksiin, toteaa elinkeinoministeri Lintilä. 

Avaruusasioissa ministerit keskustelevat Copernicus-ohjelman väliarvioinnista ja EU:n avaruusohjelman tulevista toimista. Suomi pitää Euroopan avaruusohjelmaa merkittävänä edistysaskeleena Euroopan avaruusalan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja avaruuden hyötyjen mahdollisimman laajaksi hyödyntämiseksi yhteiskunnassa.  

– Avaruussektoriin liittyy paljon liiketoimintamahdollisuuksia, joissa Suomi toimii edelläkävijänä, Lintilä muistuttaa.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin virkamiesavustaja Akseli Koskela, TEM, puh. 046 923 2584

 
Sivun alkuun