Hoppa till innehåll

EU-finansiering, energi och kunnande diskuterades vid möte mellan ANM:s ministrar och Finlands EU-parlamentariker

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2018 13.13 | Publicerad på svenska 30.4.2018 kl. 15.15
Nyhet

Ministrarna Lintilä, Tiilikainen och Lindström träffade finländska ledamöter av Europaparlamen-tet i Helsingfors den 27 april 2018. Aktuella EU-ärenden som diskuterades vid mötet var bland annat sammanhållningspolitiken, arbetslivsfrågor och paketet för ren energi.

Näringsminister Mika Lintilä öppnade mötet genom att berätta om Finlands utgångspunkter för förhandlingarna om den fleråriga budgetramen och beredningen av EU:s sammanhållningspolitik.

– Det är viktigt att sammanhållningsfinansieringen fortsätter inom hela unionens område och att den används för att förbättra Europas konkurrenskraft, sammanfattade minister Lintilä.

Minister Lintilä lyfte också fram vikten av att utnyttja artificiell intelligens med tanke på både Finlands och Europas ekonomi och sysselsättning. Finlands nationella strategi för artificiell intelligens väcker internationellt intresse.

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen behandlade i sitt anförande paketet för ren energi och andra aktuella energi- och klimatfrågor. Paketet för ren energi innehåller förslag för hur EU:s energi- och klimatmål för 2030 ska uppnås.

Minister Tiilikainen tackade de finländska EU-parlamentarikerna för gott samarbete vid förhandlingarna om direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

– Förnybartdirektivet är mycket viktigt för Finland, eftersom det skapar ramar på EU-nivå för en ökning av andelen förnybar energi, sade minister Tiilikainen.

Arbetsminister Jari Lindström presenterade kommissionens förslag om att inrätta en europeisk arbetsmyndighet kanske redan i början av 2019.

– Målet i sig, dvs. en rättvis tillämpning av reglerna om arbetskraftens rörlighet, är bra. Myndighetens verksamhet bör dock bidra med ett mervärde, och den bör inte inkräkta på den nationella behörigheten, slog minister Lindström fast.

De finländska EU-parlamentariker som deltog i mötet var Heidi Hautala, Miapetra Kumpula-Natri, Petri Sarvamaa, Nils Torvalds och Henna Virkkunen. Utöver aktuella EU-ärenden diskuterades också nationella frågor, såsom tillgången på kompetent arbetskraft.

Tillbaka till toppen