Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

EU-rahoitus, energia ja osaaminen esillä TEM:n ministerien ja Suomen meppien tapaamisessa

Työ- ja elinkeinoministeriö 27.4.2018 13.13
Uutinen

Ministerit Lintilä, Tiilikainen ja Lindström tapasivat suomalaisia Euroopan parlamentin jäseniä Helsingissä 27.4.2018. Ajankohtaisista EU-aiheista esillä olivat muun muassa koheesiopolitiikka, työelämän kysymykset ja puhtaan energian paketti.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä avasi tilaisuuden kertomalla Suomen lähtökohdista neuvotteluihin monivuotisesta rahoituskehyksestä ja EU:n koheesiopolitiikan valmistelusta.

– Keskeistä on, että koheesiorahoitusta jatketaan koko unionin alueella ja sitä käytetään Euroopan kilpailukyvyn kasvattamiseen, ministeri Lintilä tiivisti.

Ministeri Lintilä nosti esiin myös tekoälyn hyödyntämisen merkityksen niin Suomen kuin Euroopan taloudelle ja työllisyydelle. Suomen kansallinen tekoälystrategia kiinnostaa kansainvälisesti.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen käsitteli puheenvuorossaan puhtaan energian pakettia ja muita ajankohtaisia energia- ja ilmastoasioita. Puhtaan energian paketti sisältää esityksiä EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Ministeri Tiilikainen kiitti suomalaisia europarlamentaarikkoja hyvästä yhteistyöstä neuvotteluissa uusiutuvan energian direktiivistä.

– Uusiutuvan energian direktiivi on Suomelle erittäin tärkeä, sillä se luo EU-tason puitteet uusiutuvan energian lisäämiselle, ministeri Tiilikainen sanoi.

Työministeri Jari Lindström alusti keskustelua esittelemällä komission ehdotuksen Euroopan työviranomaisen perustamisesta mahdollisesti jo vuoden 2019 alussa.

– Itse tavoite eli työvoiman reilun liikkuvuuden lisääminen on hyvä. Viraston toiminnan tulee kuitenkin tuottaa lisäarvoa, eikä sillä tule puuttua kansalliseen toimivaltaan, ministeri Lindström linjasi.

Euroopan parlamentin suomalaisjäsenistä tilaisuuteen osallistuivat Heidi Hautala, Miapetra Kumpula-Natri, Petri Sarvamaa, Nils Torvalds ja Henna Virkkunen. Ajankohtaisten EU-aiheiden lisäksi keskustelua käytiin kansallisista kysymyksistä, kuten osaavan työvoiman saatavuudesta.

Sivun alkuun