Hoppa till innehåll
Media

EU:s förordning om halvledarare samt industrins och rymdprogrammets resiliens diskuteras vid konkurrenskraftsministrarnas möte

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2022 10.19
Pressmeddelande
EU-lippuja

Ministrarna med ansvarar för konkurrenskraft samlas i Luxemburg 9−10.6.2022. Under den första dagen behandlas frågor som gäller den inre marknaden och industripolitiken och under den andra dagen behandlas forsknings-, innovations- och rymdfrågor.

Näringsminister Mika Lintilä och statssekreterare Ann-Mari Kemell företräder Finland vid konkurrenskraftsrådets möte. Under den första mötesdagen behandlar rådet förslaget till EU-förordning om halvledare, som ska stärka Europas halvledarekosystem.

Finland anser att det är viktigt att existerande instrument och finansiering används så effektivt som möjligt för att utveckla halvledarbranschen i Europa. I lösningarna bör minimera sådana konsekvenser som eventuellt kan förvränga konkurrensen och störa den inre marknadens verksamhet. 

Det andra ämnet under rådets första dag är stärkandet av resiliensen hos Europas industriella ekosystem. Finland betonar behovet av att utveckla internationella partnerskap för att göra råvarornas leveranskedjor mångsidigare och för att utveckla leveranssäkerheten. Rådet ska också anta en allmän riktlinje om översynen av direktivet om konsumentkreditavtal.

Rådet godkänner slutsatser om det internationella Fol-samarbetets värderingar och principer

Under den andra dagen behandlar rådet forsknings-, innovations- och rymdfrågor. Rådet ska godkänna slutsatser om europeiska uppdrag, internationella Fol-samarbetets värderingar och principer, bedömning av forskning samt öppen vetenskap. Dessutom för ministrarna en politisk diskussion om stöd till unga forskare under kriser.

När det gäller rymdfrågorna antar rådet slutsatser om utvecklingen av programmet Copernicus fram till 2035 om rymdtrafikledning. Dessutom diskuterar rådet resiliensen och konkurrenskraften hos EU:s rymdprogram. Det är viktigt för Finland att den europeiska rymdpolitiken används för att modernisera industrin. På så sätt kan Europa fortsätta vara en föregångare i den internationella konkurrensen.

Mer information:
Taru Löyttymäki, specialkunnig och konkurrenskraftskoordinator, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047177

Tillbaka till toppen