Hoppa till innehåll

EU:s konkurrenskraftsministrar diskuterar EU:s återhämtningsplan och skatterapportering

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2021 10.02
Pressmeddelande

EU:s ministrar med ansvar för den inre marknaden och industrin diskuterar vid sitt videomöte 25.2.2021 de nationella återhämtningsplanerna, handlingsprogrammet för konsumentfrågor och den landsvisa skatterapporteringen. Dessutom presenterar Finland ett uttalande av EU-ländernas digitaliseringsministrar.

Arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä representerar Finland vid det inofficiella mötet i konkurrenskraftsrådet, där inga beslut fattas.

Videomötet för de konkurrenskraftsministrar som ansvarar för forskning och innovationer ordnas 26.2.2021. Forsknings- och innovationsteman behandlas ur perspektivet för EU:s återhämtnings- och resiliensplaner. Finland representeras av statssekreterare Anna-Mari Vimpari som ställföreträdare för minister Lintilä.

Skatterapportering skulle öka transparensen i företagsverksamheten och eliminera skatteflykt

Ministrarna diskuterar ett förslag som kompletterar redovisningsdirektivet och genom vilket stora koncerner och företag med internationell verksamhet åläggs en skyldighet att offentliggöra inkomstskatteuppgifter. Finland stöder förslaget som är känt som landsspecifik skatterapportering (country-by-country reporting, CBCR). Landsspecifik skatterapportering skulle öka transparensen i storföretagens verksamhet, men medför inga ändringar i beskattningen.
 
– Skatteflykt är ett betydande globalt problem som snedvrider konkurrensen och undergräver välfärdsstaten. Vi behöver mer öppenhet för att effektivt bekämpa skatteflykt. Kommissionen beredde sitt förslag till landsspecifik skatterapportering när Panamadokumenten kom ut i offentligheten 2016. Nu är det hög tid att förhandlingarna framskrider på EU-nivå, konstaterar arbetsminister Haatainen.

Europas digitala decennium i uttalandet från D9+-länderna

Näringsminister Lintilä presenterar vid mötet ett uttalande av EU-ländernas Digital 9-grupp, det vill säga de s.k. D9+-länderna. Uttalandet betonar Europas digitala decennium och dess mål för 2030. Finland var ordförande vid D9+-ländernas möte i januari.

– Artificiell intelligens, kvantdatorer samt 5G- och 6G-teknikerna tillsammans med dataekonomin möjliggör ett digitalt decennium. EU måste eftersträva globalt tekniskt ledarskap och konkurrenskraft, samtidigt bevara en öppen inre marknad och stärka det internationella samarbetet, säger minister Lintilä.

Nationella återhämtningsplaner som främjare av grön och digital konkurrenskraft

Ministrarna ska diskutera vilken betydelse de nationella återhämtningsplanerna i anslutning till den europeiska planeringsterminen har för att uppnå målen för industripolitiken. Målet är att stärka EU:s inre marknad, en grön och digital övergång samt EU:s strategiska autonomi.

Genom nationella återhämtningsplaner kan den snabba återhämtningen av ekonomin och konkurrenskraften stärkas. I diskussionen betonar Finland betydelsen av en fungerande inre marknad under pandemin. Digitalisering är den viktigaste främjaren av hållbar tillväxt och konkurrenskraft inom EU:s industri.

Vid mötet behandlas dessutom kommissionens nya handlingsprogram för konsumentfrågor 2020–2025. Ministrarna granskar bland annat hur man genom åtgärder som stöder statsfinanserna och företag kan stärka konsumenternas förtroende för marknadens funktion.

Ytterligare information:

Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7224
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Taru Löyttymäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7177

Tillbaka till toppen