Hyppää sisältöön

EU:n kilpailukykyministerit keskustelevat EU:n elpymissuunnitelmasta ja veroraportoinnista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.2.2021 10.02
Tiedote

EU:n sisämarkkinoista ja teollisuudesta vastaavat ministerit keskustelevat 25.2.2021 videokokouksessaan kansallisista elpymissuunnitelmista, kuluttaja-asioiden toimintaohjelmasta ja maakohtaisesta veroraportoinnista. Lisäksi Suomi esittelee EU-maiden digiministeriryhmittymän julkilausuman.

Työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä edustavat Suomea kilpailukykyneuvoston epävirallisessa kokouksessa, jossa ei tehdä päätöksiä.

Tutkimuksesta ja innovaatioista vastaavien kilpailukykyministereiden videokokous järjestetään 26.2.2021. Esillä ovat tutkimus- ja innovaatioaiheet EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmien näkökulmasta. Suomea edustaa ministeri Lintilän sijaisena valtiosihteeri Anna-Mari Vimpari.

Veroraportointi lisäisi yritystoiminnan läpinäkyvyyttä ja kitkisi veronkiertoa

Ministerit keskustelevat tilinpäätösdirektiiviä täydentävästä ehdotuksesta, jolla suurille kansainvälisesti toimiville konserneille ja yrityksille säädettäisiin velvoite julkaista tuloverotietoja. Suomi tukee maakohtaisena veroraportointina (country-by-country reporting, CBCR) tunnettua esitystä. Maakohtainen veroraportointi lisäisi suuryritysten toiminnan läpinäkyvyyttä, mutta ei synnyttäisi muutoksia verotukseen.
 
– Veronkierto on merkittävä globaali ongelma, joka vääristää kilpailua ja rapauttaa hyvinvointivaltiota. Tarvitsemme lisää avoimuutta, jotta veronkiertoa voidaan tehokkaasti kitkeä. Komissio valmisteli ehdotuksensa maakohtaiseksi veroraportoinniksi, kun Panaman paperit tulivat julkisuuteen vuonna 2016. Nyt on korkea aika edetä neuvotteluissa EU-tasolla, työministeri Haatainen linjaa.

Euroopan digitaalinen vuosikymmen D9+-maiden julkilausumassa

Elinkeinoministeri Lintilä esittelee kokouksessa EU-maiden digiryhmittymän eli niin sanottujen D9+-maiden julkilausuman. Se painottaa Euroopan digitaalista vuosikymmentä ja sen 2030-tavoitteita. Suomi toimi puheenjohtajana D9+-maiden kokouksessa tammikuussa.

– Tekoäly, kvanttitietokoneet sekä 5G- ja 6G-teknologiat mahdollistavat yhdessä datatalouden kanssa digitaalisen vuosikymmenen.  EU:n on tavoiteltava globaalia teknologista johtajuutta ja kilpailukykyä, säilytettävä samalla avoimet sisämarkkinat ja vahvistettava kansainvälistä yhteistyötä, sanoo ministeri Lintilä.

Kansalliset elpymissuunnitelmat vihreän ja digitaalisen kilpailukyvyn edistäjinä

Ministerit keskustelevat siitä, mikä merkitys eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvillä kansallisilla elpymissuunnitelmilla on teollisuuspolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteena on vahvistaa EU:n sisämarkkinoita, vihreää ja digitaalista siirtymää sekä EU:n strategista autonomiaa.

Kansallisilla elpymissuunnitelmilla voidaan vahvistaa talouden ja kilpailukyvyn ripeää elpymistä. Suomi korostaa keskustelussa toimivien sisämarkkinoiden merkitystä pandemian aikana. Digitaalisuus on EU:n teollisuuden tärkein kestävän kasvun ja kilpailukyvyn edistäjä.

Lisäksi kokouksessa käsitellään komission uutta kuluttaja-asioiden toimintaohjelmaa vuosille 2020–2025. Ministerit tarkastelevat muun muassa sitä, miten valtion taloutta ja yrityksiä tukevilla toimilla voidaan vahvistaa kuluttajien luottamusta markkinoiden toimintaan.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Jenni Karjalainen, p. 029 504 7224
elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, p. 029 504 7213
erityisasiantuntija Taru Löyttymäki, TEM, p. 029 504 7177

 
Sivun alkuun