Hoppa till innehåll

EU:s krisinstrument för den inre marknaden och ekodesign teman i konkurrenskraftsrådet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2022 9.56
Pressmeddelande

EU:s ministrar med ansvar för konkurrenskraft möts i Bryssel den 29 september 2022 för att behandla frågor som gäller den inre marknaden och industripolitiken. Vid ministermötet diskuteras den inre marknadens resiliens och ekodesign. Arbetsminister Tuula Haatainen företräder Finland vid mötet.

Konkurrenskraftsrådet diskuterar Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för EU:s inre marknad. Syftet med förslaget är att säkerställa att den inre marknaden fungerar, det vill säga fri rörlighet för varor, tjänster och människor i krissituationer. Syftet är dessutom att stärka den inre marknadens beredskap inför olika typer av kriser samt störningar i efterfrågan och utbud. 

Behovet av ett krisinstrument för den inre marknaden uppstod som en följd av tillfälliga störningar på EU:s inre marknad som orsakades av covid-19-pandemin.

”Det är mycket viktigt att stärka EU:s krishanteringsförmåga och också att säkra att den inre marknaden fungerar i krissituationer. Därför understöder vi målen i kommissionens förslag. Krisinstrumentet ska dock inte användas på alltför svaga grunder vid vanliga marknadsstörningar”, säger minister Haatainen.

Den nya förordningen ska utvidga miljökraven för produktdesign

Konkurrenskraftsrådet diskuterar också kommissionens förslag för att främja hållbar och ekologisk produktdesign. Enligt förslaget ska kraven som tidigare gällde bara design av produkter i anknytning till energi utvidgas att gälla alla produkter. Syftet är att hållbara produkter ska bli en norm på EU-marknaden och att minska produkternas allmänna miljö- och klimatpåverkan.

Finland betraktar kommissionens förslag som synnerligen positivt, eftersom de val som görs vid utformningen av produkter i hög grad inverkar på miljökonsekvenserna. Därtill likställer förslaget olika aktörer inom EU-området.  

Mer information:
Taru Löyttymäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +35829 504 7177

Tillbaka till toppen