Hoppa till innehåll

EU:s sammanhållningsministrar diskuterar de strategiska målen och åtgärderna för återhämtningsfinansieringen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2020 9.50 | Publicerad på svenska 29.9.2020 kl. 10.26
Nyhet

De ministrar som ansvarar för regional- och strukturpolitiken i EU, dvs. för sammanhållningspolitiken, diskuterar under en högnivåkonferens som ordnas via video den 29 september var och hur EU:s finansieringsinstrument för återhämtningen ska användas i medlemsländerna för att de ska kunna återhämta sig efter coronapandemins ekonomiska konsekvenser. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Kimmo Tiilikainen.

Högnivåkonferensen ordnas på initiativ av EU-ordförandelandet Tyskland.  

Coronapandemin har påverkat alla länder i Europa. Konsekvenserna har dock varierat i olika regioner, städer och kommuner, eftersom följderna är beroende av många faktorer så som till exempel den lokala anpassnings- och innovationsförmågan eller social- och utbildningstjänsternas bärkraft. Europeiska rådet fattade besluten om den följande fleråriga budgetramen och EU:s återhämtningsinstrumentet i juli 2020 (Next Generation EU). Dessa utgör grunden även för de regional- och strukturpolitiska åtgärder som behöver vidtas för att möta de utmaningar som coronapandemin fört med sig.   

Återhämtningsinstrumentet omfattar finansiering för 750 miljarder euro, varav 390 miljarder euro riktas till medlemsländerna i form av understöd och 360 miljarder euro i form av lån. Återhämtningsinstrumentet består av flera olika instrument och program för EU-finansiering, och det största av dem är faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF). Instrumentet omfattar finansiering för över 670 miljarder euro (understöd och lån), och Finlands andel är uppskattningsvis cirka 2,3 miljarder euro. 

”För att Europas ekonomi ska kunna återhämta sig är det viktigt att medlemsländerna använder återhämtningsinstrumentets finansiering för åtgärder som är förnyande och snabbverkande. Genom regional- och strukturpolitiken kan vi fortsätta förnya ekonomin genom långsiktiga lösningar”, konstaterar statssekreterare Kimmo Tiilikainen

För att beviljas finansiering via faciliteten för återhämtning och resiliens ska medlemsländerna framföra en nationell återhämtnings- och resiliensplan. Under videokonferensen delar medlemsländernas ministrar sina synpunkter på sina nationella planer.  

Beredningen av Finlands nationella plan Programmet för hållbar tillväxt i Finland har börjat och programmet bereds i samarbete med regionerna, städerna och intressentgrupper. Programmet har sex prioriteringsområden: 

  • Genom utbildning och forsknings- och innovationsverksamhet når Finland åter hållbar tillväxt
  • Den gröna omställningen stöder en strukturomvandling inom ekonomin
  • Finlands internationella konkurrenskraft tryggas
  • Ytterligare satsningar på hållbar infrastruktur och digitalisering
  • Arbetsmarknaden, tjänster riktade till arbetslösa och utveckling av arbetslivet 
  • Åtgärder som förbättrar tillgången till social- och hälsovårdstjänster och ökar kostnadseffektiviteten


Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7 171
Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4922

Tillbaka till toppen