Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Europa behöver en ambitiös tillväxtagenda - i tjänstemannainlägget från arbets- och näringsministeriet begrundas EU-politikens framtid

Arbets- och näringsministeriet
15.5.2019 10.11
Pressmeddelande

– EU-ordförandeskap, som inleds i juli, erbjuder ett ypperligt tillfälle att aktivt engagera sig i debatten om EU:s framtid, säger arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson.

Det nyss publicerade tjänstemannainlägget från arbets- och näringsministeriet ska utgöra en utgångspunkt för Europeiska unionens nya strategiska prioriteringar och den nya kommissionens arbetsprogram för 2020–2024. Nästa EU-kommission kommer att utses sannolikt i november 2019.

Den färska rapporten ”Perspectives for the EU’s strategic priorities in 2019 – a new design for sustainable growth” (Perspektiv på EU:s strategiska prioriteringar under 2019 – ny utformning för hållbar tillväxt) granskar EU:s kommande strategiska prioriteringar ur tillväxt- och konkurrenskraftsperspektiv och beskriver de grundläggande byggstenar som arbets- och näringsministeriet anser vara avgörande för utformning av en ny modell för hållbar tillväxt i EU.

– Det är nödvändigt att EU fattar rätta beslut under 2019 genom att upprätta en ambitiös politisk agenda för tillväxt. Den framtida tillväxtagendan bör inriktas på att stärka EU:s konkurrenskraft i en global kontext genom skapa ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt starkt Europa. EU behöver nu ett starkt framtidsinriktat grepp, konstaterar direktör Janne Känkänen från arbets- och näringsministeriet.

Finlands kommande EU-ordförandeskap förväntas ha två huvudteman. Finland vill främja den europeiska tillväxten och konkurrenskraften samt förbättra säkerheten. Dessa två teman kompletterar varandra och de har betydande beröringspunkter.

Arbets- och näringsministeriet betonar att det ur tillväxt- och konkurrenskraftsperspektivet är viktigt för EU att främja den inre marknadens funktion, särskilt genom utveckling av tjänstemarknaden. De förändringar och möjligheter som digitaliseringen medför bör beaktas bättre än tidigare och EU måste sträva efter globalt ledarskap inom den digitala ekonomin. Dessutom behövs mer flexibla och i högre grad arbetslivsorienterade lösningar för förnyelse och utveckling av den europeiska arbetskraftens kompetens för att det skulle vara möjligt att inom alla sektorer och på alla nivåer tillgodose alla behov som den digitala eran medför. EU bör bedriva aktiv handelspolitik som bygger på öppenhet samt på främjandet av frihandeln och ett regelbaserat multilateralt handelssystem.

Det är av avgörande betydelse för hållbar tillväxt och Europas konkurrenskraft att klimatutmaningen kan tacklas. Det behövs en klar strategi som hjälper oss att nå 1,5-gradersmålet enligt klimatavtalet från Paris och att följa de tidtabeller som detta kräver. För det krävs en kostnadseffektiv övergång till en koldioxidsnål ekonomi   och satsningar på nya och energieffektiva tekniska lösningar.  Övergången till ett klimatneutralt Europa får marknaden att växa och erbjuder enorma möjligheter för hela Europa och de företag som producerar utsläppssnåla lösningar.

ANM:s tjänstemannainlägg om EU:s strategiska prioriteringar: "Perspectives for the EU’s strategic priorities in 2019 – a new design for sustainable growth” (på engelska)
Rapporten kommer att publiceras på svenska inom en nära framtid.

Ytterligare upplysningar:
Janne Känkänen, direktör, EU-ärenden och internationella frågor, ANM, tfn 029 506 4200
Jari Gustafsson, kanslichef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7400

Tillbaka till toppen