Hyppää sisältöön

Eurooppa tarvitsee kunnianhimoisen kasvuagendan – TEM:n virkamiesnäkemys ruotii EU-politiikan tulevaisuutta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.5.2019 10.11
Tiedote

– Suomen heinäkuussa alkava Suomen EU-puheenjohtajakausi tarjoaa erinomaisen tilaisuuden osallistua aktiivisesti EU:n tulevaisuutta koskevaan keskusteluun, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Ministeriön juuri julkaistu virkamiesnäkemys tarjoaa perustaa Euroopan unionin uusille strategisille painopisteille ja marraskuussa 2019 nimitettävän komission työohjelmalle kaudelle 2020–2024.

Tuore raportti ”Näkökulmia EU:n strategisiin painopisteisiin vuonna 2019 – uusi kestävän kasvun malli” tarkastelee EU:n tulevia strategisia painopisteitä kasvun ja kilpailukyvyn näkökulmasta ja nimeää ne perustekijät, joita työ- ja elinkeinoministeriö pitää keskeisinä uuden kestävän kasvun mallin luomiseksi EU:ssa.

–  EU:n on osattava tehdä oikeat valinnat vuonna 2019 laatimalla kunnianhimoinen toimintaohjelma kasvun edistämiseksi. Tulevalla kasvuohjelmalla on pyrittävä tehostamaan EU:n kilpailukykyä globaalisti luomalla taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vahva Eurooppa. EU tarvitsee nyt vahvaa tulevaisuuteen suuntaavaa otetta, toteaa johtaja Janne Känkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Suomen tulevalla EU-puheenjohtajakaudella odotetaan olevan kaksi pääteema. Suomi haluaa edistää eurooppalaista kasvua ja kilpailukykyä, sekä parantaa turvallisuutta. Nämä kaksi teemaa täydentävät toisiaan ja niillä on merkittäviä yhtymäkohtia.

TEM korostaa, että EU:n kasvun ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää edistää sisämarkkinoiden toimintaa, erityisesti kehittämällä palvelumarkkinoita. Digitalisaation tuomat muutokset ja mahdollisuudet on huomioitava aiempaa paremmin ja EU:n on pyrittävä kohti globaalia johtajuutta digitaalitaloudessa. Lisäksi tarvitaan joustavampia ja työelämälähtöisempiä ratkaisuja Euroopan työvoiman osaamisen uudistamiseksi ja kehittämiseksi, jotta voidaan vastata digiajan tarpeisiin kaikilla sektoreilla ja tasoilla.  EU:n on harjoitettava aktiivista kauppapolitiikkaa, joka perustuu avoimuuteen sekä sääntöpohjaisen monenkeskisen kauppajärjestelmän ja vapaakaupan edistämiseen.

Ilmastohaasteeseen vastaaminen on ratkaisevan tärkeää kestävän kasvun ja Euroopan kilpailukyvyn kannalta. Tarvitaan selkeä strategia, joka vastaa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteeseen ja sen vaatimiin aikatauluihin. Siinä tarvitaan kustannustehokasta siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja panostamista uusiin ja energiatehokkaisiin teknologiaratkaisuihin. Hiilineutraaliin Eurooppaan siirtyminen kasvattaa markkinoita ja tarjoaa valtavan mahdollisuuden koko Euroopalle ja yrityksille, jotka tuottavat vähäpäästöisiä ratkaisuja.

TEM:n virkamiespuheenvuoro EU:n strategisista painopistealueista: ”Näkökulmia EU:n strategisiin painopisteisiin vuonna 2019 – uusi kestävän kasvun malli”

Lisätiedot:
johtaja Janne Känkänen (EU-ja kansainväliset asiat), TEM, puh. 029 506 4200
kansliapäällikkö Jari Gustafsson, TEM, puh. 029 504 7400

 
Sivun alkuun