Hoppa till innehåll

Finland deltar med två projekt i den europeiska värdekedjan för vätebaserad ekonomi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2022 10.02 | Publicerad på svenska 23.9.2022 kl. 13.02
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har valt projekten P2X Solutions Oy och Solar Foods Oy för att delta i den nya europeiska värdekedja för vätebaserad ekonomi som ska påskynda produktionen av rent väte och utvecklandet av nya användningsområden för väte.

Värdekedjan innefattar nu sammanlagt 13 projekt från olika medlemsstater, och de offentliga stöden för dem uppgår till högst 5,2 miljarder euro. De offentliga stöden förväntas leda till ytterligare 7 miljarder euro i privata investeringar. 

”Nu om någonsin måste Europa satsa på produktion av förnybart väte och innovativ användning av väte. Finland har understött investeringar i vätebaserad ekonomi långsiktigt. Det är fint att vi fått med flera inhemska projekt i det europeiska samarbetet”, säger näringsminister Mika Lintilä

De projekt som kommissionen godkände den 21 september 2022 deltar i den andra värdekedjan för vätebaserad ekonomi. Den första värdekedjans projekt godkändes av kommissionen i juli 2022, och då var det Neste Oyj: projekt för ren väteteknologi som valdes med av Finlands projekt. Dessa viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (Important Project of Common European Interest, IPCEI) omfattas av separata, lättare regler för statligt stöd, vilket betyder att staten kan stödja företag på ett mer flexibelt sätt än normalt. 

Kommissionen har satt upp ett mål om att kunna producera 10 miljoner ton rent väte 2030. Genom de projekt som nu godkänts strävar man efter ett gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaternas företag. Det behövs samarbete för att Europa ska uppnå en ledande ställning när det gäller att producera och utnyttja väte på industriell nivå.

Finansiering till Finlands projekt P2X Solutions Oy och Solar Foods Oy

Vid den andra ansökningsomgången har kommissionen godkänt sådana projekt som stöder användningen av den första värdekedjan för vätebaserad ekonomi och uppbyggandet av den infrastruktur som behövs för den.  De projekt som valdes från Finland främjar produktion av förnybart väte och lagring av koldioxid samt vidareförädling och innovativ användning av dem. 

Projektet P2X Solutions främjar målen i fråga om koldioxidneutraliteten och miljön både inom industri och transport genom produktion av grönt väte och förnybara syntetiska bränslen. Inom projektet P2X Solutions bygger man upp en produktionskapacitet på 70 MW för grönt väte och en anläggning för metanisering för att kunna producera förnybar syntetisk metan. P2X Solutions har redan börjat bygga en anläggning med en effekt på 20 MW i Harjavalta för produktion av grönt väte och syntetisk metan. 

Solar Foods producerar protein genom att använda koldioxid och förnybar elektricitet. Solar Foods bygger en anläggning som är den första i industriell skala att använda helt ny teknologi för produktion av väte. Den första fasen i projektet går ut på att bygga Factory 01, en demonstrationsanläggning i Vanda.  

I Finland fattas de slutliga finansieringsbesluten av Business Finland under hösten 2022.

I de 35 projekt som godkänts av kommissionen deltar 29 företag med verksamhet i ett eller flera andra EU-länder. Bland dem finns också små och medelstora företag och startup-företag.

Projekten finansieras med medlen för Finlands program för hållbar tillväxt

De projekt i Finland som hänför sig till värdekedjan för vätebaserad ekonomi är ett led i Finlands program för hållbar tillväxt som finansieras genom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Projekten bidrar till uppfyllandet av regeringens mål om att uppnå koldioxidneutralitet senast 2035.

I enlighet med Programmet för hållbar utveckling i Finland ska finansieringen riktas till sådana investeringar i värdekedjan för väte där användningsändamålet för vätet är industri, transport och eventuella övriga produkter och lösningar som går ut på att återanvända koldioxid. Framställningen av väte i projekten ska i första hand utgå från användning av koldioxidsnål elektricitet. 

De projekt som finansieras ska till hundra procent stödja det klimatkriterium som anges i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Projekten ska också uppfylla principen ”inte orsaka betydande skada” (do no significant harm, DNSH), vilket innebär att investeringarna inte får orsaka betydande skada i förhållande till miljömålen.

Mer information:
Anita Silanterä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 256
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet (energiteknologi), tfn 0295 047 054
Tero Ijäs, Ecosystem Lead, Energy, Business Finland, tfn 050 599 2620
Markku Kivistö, Head of Industry, Cleantech, Invest In, Business Finland, tfn 050 557 7968

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

Tillbaka till toppen