Hoppa till innehåll

Finland får stöd till sysselsättningsfrämjande service för personer som sagts upp från Finnair

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 17.27 | Publicerad på svenska 7.5.2021 kl. 14.02
Pressmeddelande

I december ansökte Finland om stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) med anledning av de uppsägningar som Finnair meddelat.

– I dag informerade Europeiska kommissionen oss om att vi kommer att få det stöd vi sökt. Stödet från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter gör det möjligt att skräddarsy serviceutbudet också för dem som av en eller annan orsak inte är bland de första att anställas, säger arbetsminister Tuula Haatainen.


Finland lämnade in en ansökan till Europeiska kommissionen den 30 december 2020. Ansökan omfattade sammanlagt cirka 500 personer som sagts upp från Finnair eller förlorat sina jobb i företag kopplade till Finnair. Finansieringen söks för service som ska främja återanställning. Den totala budgeten för projektet uppskattas till cirka tre miljoner euro och den nationella finansieringsandelen är 40 procent. Verksamhetsområdet är Nyland.


Kommissionens förslag måste ännu godkännas av Europaparlamentet och rådet.


Stödåtgärder för de uppsagda var i full gång redan i oktober


I verksamhetsmodellen för EFG ingår att stödåtgärder kan inledas så snabbt som möjligt efter att det meddelats om uppsägning, även om det tar en lång tid att bereda och behandla ansökan. Den service som erbjuds dem som sägs upp från Finnair inleddes omedelbart när uppsägningarna började i oktober 2020. Vid arbets- och näringsbyrån i Nyland har det anställts 30 nya sakkunniga i teamet som hanterar enskilda kunder inom luftfartsklustret. De utbildningar och annan service som erbjuds dem som sagts upp har planerats i ett tätt och välfungerande samarbete med Finnair.


Ytterligare information:
Erja Nikula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7058
Outi Viljamaa, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7982    
 

Tillbaka till toppen