Hoppa till innehåll

Finland och USA stärker samarbetet inom kvantområdet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2022 10.44
Pressmeddelande

Kvantteknologin har i framtiden en betydande roll både i företagens och industrins verksamhet och för att lösa de stora utmaningarna i samhället, såsom klimatförändringen. Kvantområdet utvecklas för närvarande snabbt och Finland bör delta i det internationella samarbetet och utvecklingen inom området.

Ilona Lundström, avdelningschef vid arbets- och näringsministeriets avdelning för innovationer och företagsfinansiering och Monica Medina, Förenta staternas biträdande utrikesminister, undertecknade ett uttalande om samarbete inom kvantområdet mellan Finland och Förenta staterna i Washington den 5 april 2022. Finlands ambassadör Mikko Hautala var närvarande vid undertecknandet. 

Uttalandet sammanför finländska och amerikanska forskare, tjänstemän och företagsrepresentanter inom kvantområdet och främjar forsknings- och innovationsprojekt mellan länderna samt kommersiellt samarbete. 

”Kvantteknologin är en av de disruptiva teknologier där Finland har en stark kompetens. För att kunna utnyttja denna kompetens fullt ut krävs starka internationella nätverk och samarbete”, säger Lundström.

Undertecknandet av uttalandet är ett led i avdelningschef Lundströms besök i Washington. Under besöket träffar hon amerikanska myndigheter med ansvar för vetenskaps- och teknologifrågor, finansiärorganisationer och experter. Besöket banar väg för den fortsatta planeringen av vetenskaps- och teknologisamarbetet mellan Finland och Förenta staterna. 

I besöket ingår ett gemensamt programavsnitt med företagen i anslutning till finländsk kompetens inom marinindustrin och arktisk kompetens.

Ytterligare information:
Jonna Lehtinen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7295
Martti Myllylä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8034
Mikko Puustinen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7144

Tillbaka till toppen