Hoppa till innehåll

Finland understöder starkare roll för EU i det internationella standardiseringsarbetet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2022 14.14
Pressmeddelande

I början av februari antog Europeiska kommissionen en ny standardiseringsstrategi för EU och lade samtidigt fram ett förslag till ändring av EU:s standardiseringsförordning. I dag den 17 mars lämnade statsrådet information till riksdagen om både strategin och ändringen av standardiseringsförordningen och om Finlands ståndpunkt om dem.

Europeiska unionen har berett en ny standardiseringsstrategi som ska få det europeiska standardiseringssystemet att fungera bättre och främja utnyttjandet av standarder i synnerhet som stöd för den gröna omställningen och digitaliseringen. Ett mål med förslaget till förordning är att ändra beslutsfattandet om europeisk standardisering så att man med standarderna bättre än tidigare tar hänsyn till exempelvis de europeiska värdena.

I dag den 17 mars lämnade statsrådet information till riksdagen om standardiseringsstrategin och den ändring av standardiseringsförordningen som har samband med strategin samt om Finlands ståndpunkt om dem. Till riksdagen lämnades en E-skrivelse om standardiseringsstrategin och en U-skrivelse om ändringen av standardiseringsförordningen.

Standarder är gemensamt överenskomna krav eller rekommendationer som gäller till exempel produkter och tjänster. De förbättrar produkternas och tjänsternas kvalitet, säkerhet och kompatibilitet. Målet med EU:s nya standardiseringsstrategi är att säkerställa att standarderna motsvarar behoven i en föränderlig värld och att standarderna så väl som möjligt utnyttjas som stöd för EU:s konkurrenskraft. 

I den nya standardiseringsstrategin beaktas också standardernas betydelse för näringslivet och hela samhället samt målet att den europeiska standardiseringen ska få en ledande roll inom det internationella standardiseringsarbetet. 

En välfungerande standardisering stöder EU:s inre marknad

Finland förhåller sig i huvudsak positivt till standardiseringsstrategin och förslaget till ändring av standardiseringsförordningen. Ett välfungerande och effektivt standardiseringssystem främjar standardernas genomslag och stöder den inre marknadens funktion samt omställningen till en klimatneutral ekonomi. Förslaget till ändring av standardiseringsförordningen stöder strategins mål att utveckla den europeiska standardiseringen.

Ett av strategins mål är att stärka EU:s roll i standardiseringen på internationell nivå. Ledarskapet inom den internationella standardiseringen är mycket konkurrensutsatt. Enligt den nya standardiseringsstrategin ska standardisering börja utnyttjas effektivare än för närvarande inom verksamhetsområden som är viktiga för EU.

Ytterligare information:
Emilia Tiuttu, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 127
Miia Halonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 273

Tillbaka till toppen