Hyppää sisältöön

Suomi kannattaa EU:n vahvempaa roolia kansainvälisen tason standardoinnissa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2022 14.14
Tiedote

Euroopan komissio hyväksyi helmikuun alussa EU:n uuden standardointistrategian ja antoi samassa yhteydessä ehdotuksen standardointiasetuksen muuttamisesta. Valtioneuvosto toimitti eduskunnalle tänään 17.3. tietoa sekä strategiasta että standardointiasetuksen muuttamisesta ja Suomen kannoista niihin.

Euroopan unionissa on valmisteltu uusi standardointistrategia, jolla pyritään parantamaan eurooppalaisen standardointijärjestelmän toimivuutta ja edistämään standardien hyödyntämistä erityisesti vihreän siirtymän ja digitalisaation tukena. Asetusehdotuksen tavoitteena on muuttaa päätöksentekoa eurooppalaisesta standardoinnista siten, että standardeilla voidaan aiempaa paremmin huomioida esimerkiksi eurooppalaiset arvot.

Valtioneuvosto toimitti eduskunnalle tänään 17.3. tietoa standardointistrategiasta, siihen liittyvästä standardointiasetuksen muutosehdotuksesta sekä Suomen kannoista niihin. Eduskunnalle toimitettiin standardointistrategiaa koskeva E-kirjelmä ja standardointiasetuksen muutosta koskeva U-kirjelmä.

Standardit ovat yhteisesti sovittuja vaatimuksia tai suosituksia esimerkiksi tuotteille ja palveluille. Ne lisäväät tuotteiden ja palveluiden laatua, turvallisuutta ja yhteensopivuutta. EU:n uuden standardointistrategian tavoitteena on varmistaa, että standardit vastaavat muuttuvan maailman tarpeisiin ja että standardeja hyödynnetään mahdollisimman hyvin EU:n kilpailukyvyn tukena. 

Uudessa standardointistrategiassa on huomioitu myös standardien merkitys elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle sekä tavoite eurooppalaisen standardoinnin kansainvälisestä johtajuudesta. 

Hyvin toimivalla standardoinnilla tuetaan EU:n sisämarkkinoiden toimintaa

Suomi suhtautuu standardointistrategiaan sekä standardointiasetuksen muutosehdotukseen pääosin myönteisesti. Hyvin toimivalla ja tehokkaalla standardointijärjestelmällä edistetään standardien vaikuttavuutta ja tuetaan sisämarkkinoiden toimintaa sekä siirtymää kohti ilmastoneutraalia taloutta. Standardointiasetuksen muutosehdotus tukee strategian tavoitetta kehittää eurooppalaista standardointia.

Strategian yhtenä tavoitteena on vahvistaa EU:n roolia kansainvälisen tason standardoinnissa. Johtajuus kansainvälisessä standardoinnissa on erittäin kilpailtua. Uuden standardointistrategian mukaan standardointia on ryhdyttävä hyödyntämään nykyistä tehokkaammin EU:lle keskeisillä aloilla.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Emilia Tiuttu, TEM, p. 0295 047 127
erityisasiantuntija Miia Halonen, TEM, p. 0295 047 273

 
Sivun alkuun